Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB på OffSÄKs höstkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:15 CEST

OffSÄK Sverige är föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor och de genomför en vår- och en höstkonferens varje år. Höstkonferensen 2012 går av stapeln den 15-16 november på Best Western Plus i Bromma. 

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete inom den offentliga sektorn samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten. 

Security Solution AB kommer i höst att representeras av säkerhetsrådgivaren Mathilda Bolling som kommer finnas på plats i Bromma för att presentera företagets olika IT-produkter och produktnära tjänster. 

Bland produkterna finns nya cOFFICEsolution, en plugin till Office-paketet som förenklar verksamheters informationsklassificering. Presentationen kommer också innefatta RISKsolution XT som hanterar hela riskanalysprocessen, AUDITsolution för bland annat systemsäkerhetsanalyser samt Socrates Education Game. Den sistnämnda är en interaktiv utbildning som lär slutanvändare om informationssäkerhet. 

Då Security Solution AB i dagsläget redan samarbetar med större aktörer inom den offentliga sektorn hoppas de på att skapa ett mervärde för de medverkande på OffSÄKs höstkonferens.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.