Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB på SKYDD 2012

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:30 CEST

Säkerhet- och brandmässan SKYDD arrangeras vartannat år på Stockholmsmässan. I år går mässan av stapeln den 18-21 september. SKYDD vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete.

Security Solution Scandinavia AB är ett Göteborgbaserat företag med stort kundfokus som är specialiserade på att stötta verksamheter som vill arbeta tydligt och strukturerat med förebyggande administrativ säkerhet. Företaget har både erfarna programmerare som utvecklar de programvaror som tillhandahålls samt säkerhetsrådgivare som genomför produktnära konsulttjänster såsom utbildning, risk- och sårbarhetsanalyser, nulägesanalyser etc.

Då Security Solutions inriktning är administrativ förebyggande säkerhet så kommer företaget att ställa ut på SKYDD för att presentera sin produktportfölj av programvaror med tillhörande produktnära konsulttjänster.

Security Solutions programvaror:

  • RISKsolution®
  • AUDITsolution™
  • cOFFICEsolution
  • Socrates Education Game™

 Security Solutions produktnära konsulttjänster:

  • Framtagning och implementering av ledningssystem för informationssäkerhet
  • Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser
  • Genomförande av nulägesanalyser
  • Utbildning
  • Informationsklassificering

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära konsulttjänster.