Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB ställer ut på Samhällssäkerhet 2013

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2013 09:10 CEST

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder två dagar av kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med mässa och parallell konferens, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser. I år hålls Samhällssäkerhet
på Kistamässan den 13-14 november. 

Efter framgången från mötesplats Samhällssäkerhet 2011 är det självklart att Security Solution AB ställer upp som utställare även i år.

Fokus kommer vara att presentera de risk managementtjänster som erbjuds men även de nya tjänsterna för IT-styrning. Dessa tjänster innebär att skapa samverkan mellan IT och verksamhet samt klargör kostnadsnyttan av IT.

Säkerhetsrådgivare Mathilda Bolling säger: "Förra gången vi ställde ut på mötesplats Samhällssäkerhet hade vi förväntningar att medverka till att styrka säkerheten i hela samhället genom våra tjänster och produkter. Dessa förväntningar överskreds med råge då vi knöt många nya
kontakter och fick nya samarbetspartners och kunder. Vi ser verkligen fram emot årets mässa!"

Security Solution AB samarbetar i dagsläget med myndigheter och andra större aktörer inom den offentliga sektorn och hoppas på att skapa ett mervärde för de medverkande på Samhällssäkerhet 2013. 

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.