Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB utökar sitt produktsortiment med RISKsolution XT

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 12:14 CET

RISKsolution är ett egenutvecklat program som vägleder verksamheter genom hela riskhanteringsprocessen samt tydliggör kostnadsnytta på ett nytt, enkelt och effektivt sätt. Genom att strukturerat följa analysmodellens olika steg uppnås en fullständig riskanalys och handlingsplan. Det finns möjlighet att i programmet sammanfoga och sammanställa statistik och gör det lättare att jämföra resultat från olika riskanalyser. Alla resultat sammanställs i snygga och lättlästa rapporter och RISKsolution är självklart framtaget efter erkända standarder och föreskrifter för riskhantering.

Security Solution AB har i slutet av 2010 färdigställt den nya versionen av RISKsolution som kommer att heta RISKsolution XT. XT står för Extended och versionen har flera nya funktioner och möjligheter.

RISKsolution XT är väl anpassat att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Några av de nya funktionerna är bl.a. verksamhetsbeskrivning, sårbarhetsbedömningar, förmågebedömningar, anpassningsbar riskbedömningsmetod, utökade rapporter mm.

En demoversion av RISKsolution XT kommer inom kort att släppas på Security Solution ABs hemsida www.securitysolution.se

RISKsolution XT används idag av Stockholms Stad.

Security Solution Scandinavia AB, som levererar detta RSA-verktyg, är ett Göteborgbaserat företag som är specialiserade på att stötta verksamheter som vill arbeta tydligt och strukturerat med förebyggande riskhantering.

 

För mer information, kontakta Mathilda Bolling, 031-98 90 00 eller sök på vår hemsida: www.securitysolution.se