Security Solution Scandinavia AB

Security Solution översätter Socrates EG™ till italienska

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 10:03 CEST

Security Solution AB har fått en order av EON:s huvudkontor i Düsseldorf att översätta Socrates Education Game™ till italienska då utbildningsprogrammet skall användas på den italienska marknaden. Socrates Education Game™ är ett nytt, unikt, webbaserat och interaktivt utbildningsprogram med fokus på utvalda delar av svensk ISO-standard för informationssäkerhet. Socrates kan även anpassas gentemot andra standarder och regelverk eftersom utbildningen är gjord för att lätt kunna tillämpas. Socrates Education Game™ är till för alla organisationer och företag som vill förmedla regelverk och policy till sina medarbetare, på ett enkelt och tilltalande sätt. Socrates Education Game™ är skapat för att hjälpa till att belysa och tydliggöra misstag i en kontrollerad miljö; om utbildningsdeltagaren inte följer reglerna så kan eventuell skada förebyggas redan innan den har inträffat! Socrates Education Game™ ger alla medarbetare möjlighet att lära sig skydda företagets information i en unik spelmiljö. Du väljer själv en spelkaraktär som du använder för att ta dig igenom olika spelscenarion via olika spelmoment på din arbetsplats. Om du någon gång känner dig osäker på hur du skall ta dig igenom ett scenario, kan du stanna utbildningen och gå till biblioteket som är fyllt med företagsspecifika regelverk, för att tydliggöra aktuellt utbildningsscenario. Som administratör har du flera olika möjligheter att följa utbildningsdeltagarnas prestationer samt att sammanställa hela organisationens utbildningsresultat. Som användare kan du efter avslutad utbildning se ditt eget resultat och övergripande jämföra resultat med den utbildningsgrupp du tillhör.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både konsulttjänster och systemstöd.