Security Solution Scandinavia AB

Security Solution Scandinavia AB genomför risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) hos Skellefteå Kraft AB

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 12:13 CEST

Security Solution Scandinavia AB har fått i uppdrag av Skellefteå Kraft AB att agera analysledare för 18 st risk- och sårbarhetsanalyser primärt gällande Infrastruktur El.

2012 inledde Security Solution Scandinavia AB ett samarbete med Skellefteå Kraft AB beträffande genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser med stöd av programvaran RISKsolution. Skellefteå Kraft AB kan därmed på ett tydligt sätt arbeta med erkända RSA-processer.

Skellefteå Kraft  AB har många olika verksamhetsområden. Grunden för företaget är den egna produktionen av el där 75 procent kommer från vattenkraft.  Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft, hel- eller delägda kraftverk. Produktionen är koncentrerad till framför allt norra Sverige. Idag är Skellefteå Kraft AB Sveriges femte största elproducent och under 2013 producerade företaget 3,7 TWh el. 


Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.