Amparo Solutions AB

SeeMe – Svensk trafiksäkerhet på export

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 07:56 CET

Det svenskutvecklade varningssystemet SeeMe nu skall öka trafiksäkerheten på övergångsställen i Ryssland. Samtidigt lanseras en ny generation av varningssystemet hemma i Sverige. SeeMe som är ett aktivt varningssystem för övergångsställen och gångpassager har utvecklats av det innovativa utvecklingsföretaget Amparo Solutions och genom Vision Zero Initiative exporteras nu lösningen till Ryssland.

Sverige har en unik position i världen som ett av världens mest trafiksäkra länder. Detta bidrar till ett stort intresse för svenska trafiksäkerhetslösningar ute i världen och skapar möjligheter för en växande exportgren.

En svensk trafiksäkerhetslösning som redan börjat exporteras är det aktiva varningssystemet SeeMe som idag finns i flera europeiska länder. Nu är det även klart att det Göteborgsbaserade företaget Amparo Solutions får en större order på SeeMe-utrustning till ett 20-tal övergångsställen i Ryssland.

Amparo Solutions är ett av Sveriges ledande företag inom området för trafikteknik och ITS. Fokus ligger på att utveckla och tillverka energi- och kostnadseffektiva produkter och system inom områden som trafiksäkerhet och trafikräkning. Det egenutvecklade och unika systemet SeeMe bygger på att i realtid varna trafikanter om att det finns oskyddade trafikanter i närheten. Systemet används främst på busshållplatser, gångpassager samt övergångsställen och oberoende tester visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter.

Bakgrunden till att SeeMe nu exporteras till Ryssland är Exportrådets och Trafikverkets satsning Vision Zero Initiative som syftar till att initiera export av svenska trafiksäkerhetslösningar. Det var på ett seminarium anordnat av Svenska Trafikverket samt Exportrådet i Moskva som ett större ryskt företag i november 2011 fick upp ögonen för SeeMe. Ett intresse som nu lett till en första affär.

”Vi märker att intresset för lösningar likt denna är mycket stort i såväl Ryssland som andra länder och vi tycker därför att det är enormt roligt att vi nu genom denna affär tagit ett första steg in på den ryska marknaden” säger Leon Nilsson som ansvarar för all export på Amparo Solutions.  Leon konstaterar även att Vision Zero Initiative som koncept fungerar.

Samtidigt lanseras en ny generation av SeeMe här hemma i Sverige. På Vägmärkesdagarna i Jönköping den 6-8 mars så visas det nya SeeMe-systemet upp och i slutet på mars så visas lösningen upp på Intertraffic i Amsterdam.  Bland nyheterna finns funktioner som driftsövervakning, larmfunktioner och statistik över användningen via GPRS/3G.

”Att vi nu adderat funktioner som automatisk driftsövervakning samt möjligheter till statistik över användandet skapar en unik funktionalitet som inte finns i liknande system” konstaterar Martin Sandén, Försäljningschef på Amparo Solutions.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leon Nilsson, Amparo Solutions, tel: 031-721 1951, 0704-268 161

www.amparosolutions.se

 

Om Amparo Solutions:

Amparo Solutions är ett av Sveriges ledande företag inom området för trafikteknik och ITS. Amparo Solutions utvecklar och tillverkar produkter, system och tjänster för transportsektorn.  Vi arbetar efter insikten att krav på ökad trafiksäkerhet och ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur kräver ökad tillgänglighet till trafikinformation i realtid.

Amparo Solutions är ett av Sveriges ledande företag inom området för trafikteknik och ITS. Amparo Solutions utvecklar och tillverkar produkter, system och tjänster för transportsektorn.  Vi arbetar efter insikten att krav på ökad trafiksäkerhet och ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur kräver ökad tillgänglighet till trafikinformation i realtid.