Serneke

Wingårdhs mot fyra internationella i finalen om Sveriges nya skyskrapa

Press Release   •   Dec 18, 2013 09:30 CET

Det är ett mycket starkt internationellt startfält som tagit sig till final i tävlingen för att rita Sveriges nya skyskrapa, som kan bli Nordens högsta hus.
Av 56 inskickade bidrag återstår nu bara fem, där enda helsvenska representant är
Wingårdhs arkitekter.
Varje finalist får 500 000 kronor för sitt förslag, som ska lämnas in anonymt senast den
13 maj 2014. 
Vinnaren tillkännages den 18 juni.

 
Av de totalt 56 tävlingsbidragen bestod ungefär hälften av ett utländskt företag från USA, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Österrike, Holland, Kina, Malaysia, Canada, Slovenien, Portugal, Irland och Frankrike i samarbete med ett svenskt kontor.
Resterande var svenska tävlingslag.
 
Intresseanmälningarna har analyserats av en urvalsgrupp bestående av Björn Siesjö - Stadsarkitekt Göteborgs kommun, Olle Lindkvist - Älvstranden Utveckling AB, Ola Serneke – VD SEFA AB och Alban Herlitz - SEFA AB. Utöver detta har Sveriges Arkitekter bistått med formalia och administration.
 
Utvärdering
Efter att ha gått igenom alla skall-krav och formalia var det dags för urvalsgruppen att granska företagen utifrån de uppsatta värderingspunkterna i inbjudan. De bestod i övergripande ordalag av erfarenhet, resurser och kompetens för att ge förslag till uppgiften. 
– Vi har gått igenom referensprojekt och bedömt den gestaltningsmässiga och arkitektoniska
förmågan för denna typ av uppgift, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg och en av
deltagarna i urvalsgruppen.
– Vi har även studerat projektorganisationens kompetens och bedömt nyckelpersonerna i denna. Oberoende av stor eller liten erfarenhet av höga hus har flera tävlingsbidrag visat på en
intressant bredd mellan arkitekter, konstruktörer, stadsplanerare, miljö- och hållbarhetskonsulter. 
– Slutligen har vi även gjort en bedömning av företagens kapacitet och tillgänglighet i Göte-
borg och Sverige samt teamens förmåga att tillsammans föreslå höga byggnationer som går
att uppföra på ett kostnadsmedvetet och rationellt sätt.
 
De fem finalistteamen är: 
Ian Simpson Architects, Manuelle Gautrand Architects, S.O.M, Wingårdhs Arkitektkontor
och Zaha Hadid Architects  
 
Utvalda team  
Manuelle Gautrand Architects
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Spännande arkitektur med reali-
serbara projekt som även innehåller en tydlig hållbarhetsinriktning. Arkitekten kombinerar
strukturella byggmetoder med inspirerande former och vågar inkludera omgivningen i sina
projekt på ett nytänkande sätt.
 
 
TEAM
Arkitekt (Frankrike) - Manuelle Gautrand Architects
Lokal Arkitekt (Sverige) - Equator Stockholm
Konstruktör - Terell
Landskap & Stadsplanering - Atelier Villes & Paysages 
Miljö & Brand - Bengt Dahlgren 
 
Ian Simpson Architects
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Erfarenheter från liknande projekt
där både höga hus samt stadsplaneringsuppdrag har genomförts med intressant arkitektur som
har förnyat och förbättrat närområdet samt omgivande miljöer. Arkitekten är van vid samarbeten med konstruktörer/en som i detta fall har specialistkompetens gällande höga hus.

 
TEAM
Arkitekt (U.K) - Ian Simpson Architects
Konstruktör - WSP
 
SOM (Skidmore Owings & Merrill)
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt med framstående internationell
arkitektonisk höjd. God kunskap inom stadsplanering samt uppförande av höga byggnader
med innovativa och rationella byggmetoder. Erfarenhet och kapacitet med lång erfarenhet i
liknande projekt. Tävlingsteamet är väl genomtänkt med kompetens där även hållbarhetsper-
spektivet lyfts fram.

 
TEAM
Arkitekt (U.S.A/U.K) - SOM (Skidmore Owings & Merrill)
Lokal/Planarkitekt (DK) - Entasis
Konstruktör - COWI
 
Wingårdhs Arkitektkontor
Motivering: Relevanta referensprojekt med väl genomförda samt projekterade projekt både i
Sverige och utlandet. Med ett väl sammansatt team innehållande internationell expertis samt
lokal förankring förväntas god arkitektur med en passion för höga byggnader. Arkitekten har
respekt för avtrycket av en hög byggnad och närmar sig uppgiften genom ett tydlig redovisat
angreppssätt kring utförandet av både den högre byggnaden samt närområdet.

 
TEAM
Arkitekt - Wingårdhs Arkitektkontor
Konstruktör - WSP   
 
Zaha Hadid Architects
Relevanta referensprojekt med nyskapande design och en internationell känsla. Genom forsk-
ning och projekterfarenhet fokuserar arkitekten på hållbarhet samt nya koncept för design och
konstruktion av höga hus. Teamet har även delvis valt att beskriva uppgiften utifrån ett slut-
kundsperspektiv samt genomlysa den urbana strategin för att uppnå en så levande stadsdel
som möjligt. Väl genomtänkt tävlings- och projekteringsorganisation.

 
TEAM
Arkitekt - Zaha Hadid Architects
Lokal Arkitekt - ÅWL arkitektkontor
Konstruktör - Ramböll
Landskapsarkitekt - Gross Max
Urban strategi/ekonomi - Professor Lawrence Barth
Fasad/Hållbarhet - Werner Sobek

 
Tävlingsjuryn består av följande åtta personer: 

Sveriges Arkitekter har utsett två stycken arkitekter till juryn
Christer Malmström (Arkitekt)
Louise Masreliez (Arkitekt)
 
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Björn Siesjö (Stadsarkitekt)
Anders Svensson, (Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret och Älvstadsprojektet)
 
Älvstrandens Utveckling AB
Olle Lindqvist (Speciella projekt)
Staffan Bolminger (Miljöchef)
 
SEFA AB
Ola Serneke (VD)
Alban Herlitz (Projektutvecklare)
 

För ytterligare information:
Björn Siesjö, stadsarkitekt, 0709-50 11 98
Ola Serneke, VD SEFA, 0706-24 39 90

SEFA är en koncern inom bygg, anläggning, fastighetutveckling och delar av industrisektorn. Bolaget startades 2002 och är redan en av Sveriges största byggkoncerner. 

SEFA har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Varberg, Borås, Halmstad och Malmö.

Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. Dessutom har företaget många uppdrag för industri- och handelsföretag, fastighetsbolag och större byggbolag.
Under 2013 beräknas SEFA omsätta ca 1,5 miljarder kronor.

Läs mer på www.sefa.se.