Serneke

SEFA anlägger åt Lerums kommun

Press Release   •   Feb 20, 2013 12:03 CET

SEFA Anläggning har fått i uppdrag av Lerums kommun att bygga ut vattenledningar i Öxerydsområdet i Lerum. Ett prestigeprojekt som planeras stå färdigt sommaren 2014.

I Öxerydsområdet ca 6 km sydost om Lerums centrum planerar Lerums kommun en utbyggnad av vatten och spillvattenledningar. Kontraktet gick till SEFA Anläggning och omfattar utbyggnad av ca 2 500 meter vatten och spillvattenledningar i befintliga gator, varav större delen av sträckan utgörs av bergschakt.
I projektet ingår även 7 pumpstationer och servisavsättningar till befintliga fastigheter samt upprustning av befintliga gator.

Uppdraget är en generalentreprenad med ett mängdkontrakt på ca 19 miljoner kronor.

Projektstart under mars månad 2013 och skall vara färdigställt i augusti 2014

SEFA:s platsorganisation.
Platschef: Johan Gustavsson
Arbetsledare: Christer Sundström


För mer information kontakta:
Claes Berntson
Projektledare SEFA Anläggning
Mobil: 0769- 41 97 01
Claes.Berndtson@sefa.se

002 och är redan en utav av Sveriges största byggkoncerner.  SEFA är under ständig utveckling och har de senaste åren varit bland de snabbast växande företagen i Sverige. Läs mer på www.sefa.se.