Sefina Pantbank

Sefina Pantbank hittar nya målgrupper

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 13:20 CET

För att verkligen lyckas nå ut till alla våra kunder, blivande och nuvarande, har vi i vår marknadsföring tagit hjälp av Right Option Media, som arbetar med att identifiera behov och kommunikationsmönster bland invandragrupper i Sverige. Med detta hoppas man också öka företagets förståelse för en stor del av kunderna. 

Sefina Pantbank ser sin målgrupp som väldigt bred. Det är allt från äldre innerstadsbor som tar pantlån på konst och antikviteter, till unga vuxna som pantsätter allt från en icke uppskattad gammal klenod till en ny telefon.
– En av våra stora kundgrupp är invandrade svenskar, och eftersom det rör sig om en väldigt heterogen grupp så har vi tagit hjälp av Right Option Media för att hitta rätt kanaler att nå ut genom, säger Louise Ekehammar, marknadsansvarig på Sefina Pantbank. 

 En naturlig konsekvens av detta är att marknaden blivit allt mer diversifierad allteftersom människor får andra intressen av varor och tjänster än det som hittills betraktats som ”typiskt svenskt”

 Idag har mellan 1,5-1,9 miljoner av Sveriges befolkning invandrarbakgrund och är liksom resten av Sveriges befolkning inte en homogen skara utan en stor grupp människor som väsentligt skiljer sig åt i många avseenden, inte minst genom språk, religion, tradition och kultur.
Ökad mångfald av kultur och språk präglar dagens samhälle. Pantbanken har länge varit en del av samhället, men är man inte född i Sverige, så kan det vara svårt att veta exakt vad en pantbank är. Därför väljer Sefina Pantbank att informera om pantlån på bred front. 

Ofta så förbises invandrare som målgrupp för företags varor och tjänster. Framförallt är det högtiderna som inte uppmörksammas. Sefina har många kunder med invandrarbakgrund, både på låntagarsidan och som kunder i shopen, så det är viktigt att alla nås av pantbankens budskap och förbättra kommunikation och förståelse mellan kunden och företaget. 

Sefina Pantbank menar att företag borde intressera sig mer för etnisk mångfald då det skulle kunna hjälpa fler att få ökat förtroende bland minoritetsgrupperna. Eftersom Sefina har flera butiker i invandrartäta områden och har personal som talar flera olika språk så satsade men redan för ett par år sedan, då också med Right Option Media, mycket på att kommunicera med invandrargrupperna. Något som gav goda resultat.

– Right option Media har gedigen kunskap från nära kontakter med invandrarföreningar, medier och organisationer i Sverige. Dom håller reda på olika kulturella och religiösa högtider, hur vi ska kommunicera och i vilka situationer, vilket är en stor hjälp för oss, säger Louise. 


Sefina Svensk Pantbelåning är Nordens största pantbankskedja, grundad 1884 av Oscar Swartling. Sefina erbjuder lån med värdesaker som säkerhet till privatpersoner över 18 år och ingår idag i Sefinakoncernen. Under det brutna räkenskapsåret 2010-2011 uppgick omsättningen till drygt 250 miljoner kronor och företaget har ca 95 anställda och 22 kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping, Linköping, Gävle, Jönköping och Borås. Huvudkontoret finns i Stockholm.
I Sefinakoncernen ingår även Helsingfors Pantbank (Helsingin Pantti) som har 13 kontor i Finland.
Sedan december 2010 ägs Sefinakoncernen av Dollar Financial Group, (http://www.dfg.com) noterat på Nasdaqbörsen i USA.
För ytterligare information se www.sefina.se.