Socialdemokraterna

Seger för demokrati och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:42 CEST

Pressmeddelande från svenska socialdemokrater i Europaparlamentet:

– Beslutet av José-Manuel Barosso av inte lägga fram sin kommission var en seger både för parlamentet och kommissionen men det var framför allt en seger för alla oss som vill ha ett starkt EU byggt på grundläggande fri- och rättigheter för alla. Så kommenterar socialdemokraternas ordförande i Europaparlamentet onsdagens besked från den tillträdande kommissionsordföranden.

- Det var en seger för en enad socialdemokratisk grupp i parlamentet som tydligt visade att den aldrig ger upp krav om jämlikhet och likvärdiga rättigheter för alla medborgare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning, säger Inger Segelström som anser att det faktum att samtliga 200 socialdemokratiska ledamöter stod eniga i hög grad påverkade Barossos beslut.

- Men det var också en seger för kommissionen som inser att den behöver en betydande uppslutning både i rådet och i parlamentet för att kunna bli den starka kommission som unionen behöver, säger Segelström.

- Till sist var detta en oerhört viktig signal till medborgarna att vi aldrig ger upp de grundvärderingar kring mänskliga fri- och rättigheter som EU-samarbetet vilar på. För oss socialdemokrater är det både en huvudsak och en hjärtesak, avslutar Segelström.

Ytterligare upplysningar: Inger Segelström 0703124003 eller Jan Andersson 070 531 2998