Vänsterpartiet

Seger för en radikal klimatpolitik!

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:36 CET

Vänsterpartiet och regeringen har idag kommit överens om flera propositioner som rör klimatpolitiken. Vänsterpartiet talar om stora förhandlingsframgångar, och ser slutresultatet som en seger.

Den nya klimatpolitikens mål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 25 procent mellan 1990-2020. Det nuvarande målet är en 4 procentig minskning till 2010. Därutöver ska ett nytt inriktningsmål till 2015 antas för att skapa förutsättningar för att nå målet 2020.

- Vänsterpartiet tar hotet om klimatförändringarna på stort allvar. Avgörande för oss har varit att spika ett ambitiöst mål för år 2020. En 25 procentig minskning är en radikal ambitionshöjning som vi är mycket nöjda med. Jag menar att det här målet innebär att vi till år 2015 kommer att behöva minska utsläppen med upp till 20 procent, säger Lars Ohly, partiledare.

Den nya klimatpolitiken slår även fast att det varken finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme att bygga ut den fossila gasen i Sverige. Den skulle hindra marknadsutvecklingen av biobränslen och oundvikligen komma i konflikt med ambitionerna att minska utsläpp från fossila bränslen.

- Ställningstagandet mot fossilgasen är en seger. För att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det avgörande att inte en utbyggnad av fossilgasledningar sker. Nu slår vi fast att gasen inte är önskvärd i Sverige, säger Kjell-Erik Karlsson, vänsterpartiets klimatförhandlare.

- Det gröna certifieringssystemet har sedan det introducerades 2003 inneburit en kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion, som gett 5TWh. Nu förlänger vi systemet till 2030, vilket innebär att banker och investerare inser systemets hållbarhet. Till 2016 kommer det att bli minst 16TWh ny, miljövänlig el, säger Lennart Beijer, ledamot i näringsutskottet.

Vänsterpartiet är också mycket nöjda med att energianvändning i lokaler och bostäder ska minska med 20% till 2020.

- Målet slås fast i propositionen om ett nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande, som också innehåller ett flertal förslag om hur det ska nås avslutar Owe Hellberg, ledamot i bostadsutskottet.

För mer information om propositionerna, kontakta:
Klimat: Kjell-Erik Karlsson, 070-343 96 32
Energieffektivisering: Owe Hellberg 070-533 42 01
Elcertifikat: Lennart Beijer, 070-530 42 14
pressekreterare Tora Breitholtz 070-739 97 07