Piratpartiet

Seger i EU-parlamentet: Nytt direktiv om ökad öppenhet i Stim och Copyswede

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 13:37 CET

EU kommer att införa hårdare krav på insamlingssällskap (som Stim och Copyswede) vad gäller öppenhet och ordentlig redovisning. Det är innebörden av en politisk uppgörelse som träffades igår kväll mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

- Nu får artister och författare större möjligheter att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen. Det här är en seger och ett steg i rätt riktning, säger Christian Engström, ledamot av EU-parlamentet för Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller detaljerade regler hur insamlingssällskapen ska redovisa sina intäkter och kostnader, inklusive löner och förmåner för styrelsemedlemmarna i insamlingssällskapet.

- Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler i insamlingssällskap runt om i Europa, inklusive Sverige, säger Christian Engström. Artister och författare får också uttryckligen rätten att licensiera verk för icke-kommersiell spridning via till exempel Creative Commons-licenser. Idag har många insamlingssällskap regler som förbjuder sina medlemmar att göra det, men det blir det alltså ändring på med det nya direktivet.

- Att släppa verk fria för icke-kommersiell spridning har blivit ett allt viktigare sätt för artister att bli kända och nå en publik. Det är bra att insamlingssällskapen inte längre får förhindra det, säger Christian Engström.

Det som skedde på måndagskvällen var att den så kallade "trialogen" mellan EU-parlament, ministerråd och kommision avslutades, och att man hade kommit till en politisk övernskommelse om direktivet. Den konsoliderade texten kommer att publiceras om några veckor. Därefter ska överenskommelsen bekräftas med formella beslut i ministerrådet och EU-parlamentet. Det formella beslutet i parlamentet väntas tas i början av februari. Det finns en mycket bred majoritet för direktivet i parlamentet, så det är att betrakta som en formalitet.

- Som ledamot i parlamentets rättsliga utskott JURI har jag jobbat intensivt med det här direktivet det senaste året. Jag är mycket glad åt den här segern för ökad öppenhet i insamlingssällskapen, säger Christian Engström.

Referenser - EU-parlamentets "procedure file":
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0180%28COD%29

Kontakt
Christian Engström
Europaparlamentariker
christian.engstroem@europarl.europa.eu
+46 (0)70 663 37 80

Om Piratpartiet
Piratpartiet 
 är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.