RISE Research Institutes of Sweden AB

Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser miljöpåverkan från fritidsbåtar och sjöfart

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 15:22 CEST

Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland bland annat med besättning från det SP-ledda forskningsprojektet CHANGE. På plats i Almedalen omvandlas Hrimfare till en flytande utställning där CHANGE-projektet skall berätta om sin forskning. CHANGE-projektet har som mål att leda till att den omfattande användningen av gifitiga båtbottenfärger på fritidsbåtar minskar till ett minimum.

– Vi vill med den här seglatsen nå ut till beslutsfattare och branschfolk i Almedalen och väcka intresse för hur regelverket, konsument- och marknadskrafter styr båtägares användning av giftfärger och dess effekter på Östersjön, säger Mia Dahlström som är projektledare för Bonusprojektet CHANGE – Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea , som delvis finansieras av EU genom Bonus (www.bonusportal.org).

Under två dagar i Almedalen ska expeditionen arrangera både en utställning för allmänheten och leda ett seminarium om hur medborgare, rederier, myndigheter och politiker kan samverka för att minska miljöpåverkan från sjöfart och båtliv i Östersjön. Totalt deltar fem olika Bonusprojekt i seminariet och utställningen.

– Fritidsbåtarna ökar i Östersjön, och därmed gifterna från båtbottenfärger som skall förhindra påväxt på båtens skrov. Risken är stor för fortsatt försämring av miljön i Östersjöns kustnära ekosystem om inte praktiker kring fritidsbåtars användning av båtbottenfärger ändras. Om vi ska ha en chans att förbättra den kustnära miljön i Östersjön där fritidsbåtar färdas krävs mer samverkan mellan olika aktörer och nationer, säger Mia Dahlström.

De fyra andra Bonusprojekten Zeb, Sheba, Esabalt och Stormwinds fokuserar på sjöfartens påverkan på och transportsäkerhet till sjöss.

Hrimfare af Ranrike lämnar Lindholmen i Göteborg måndag 27 juni och når Almedalen 3 juli.

Kontakt:

Mia Dahlström
mia.dahlstrom@sp.se
073-078 53 40

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se