Svenska Seglarförbundet

Segling: Djärv regelförändring till OS i Aten - inga borträknade seglingar

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 17:29 CET

Under OS i Aten 2004 kommer inga seglingar att räknas bort, utan samtliga
resultat att räknas. Det djärva och kontroversiella beslutet tog
Internationella Seglarförbundet, ISAF, under sitt årliga möte i Barcelona
i slutet av november. Det blir spännande och får sina konsekvenser på
seglarnas sätt att lägga upp taktiken för OS-regattan.
ISAF skriver i sitt nyhetsbrev: "After considerable debate, the Council
decided that at the 2004 Olympic Regatta there will be no drop races in
any of the events."
En av seglingens käpphästar är att göra tävlingarna lätta att förstå även
för den oinsatte åskådaren. Att regattor kan vara avgjorda redan innan
finalseglingen kan för många vara en gåta om man inte vet hur
poängberäkningen går till. Få andra olympiska sporter har den typen av
regler där resultaten kan avgöras före finalen. Därför har nu ISAF på sitt
senaste årmöte tagit det djärva beslutet att samtliga seglingar i
tävlingen ska räknas.
Björn Johansson, SSFs sportchef, berättar vilka effekter han ser att
beslutet kommer att få.
- Det blir lite av en annan typ av segling. Seglarna kommer inte att vara
lika ivriga i starterna, inte lika offensiva. Många kommer säkerligen vara
försiktiga med kontakter båtar emellan, hellre ta straffen än att chansa.
Domarna kommer inte få mycket att göra, skämtar Björn och menar på att få
kommer våga utsätta sig för att få en protest emot sig. Seglarna blir
livrädda för att få en sista plats i sammanräkningen av slutresultaten.

Björn tycker dock att det är skönt att man inte, som i dagsläget, har en
mängd fallskärmar. Regeln att inte få räkna bort en enda segling ställer
således än högre krav på seglarna. För att vinna krävs genomgående starka
resultat under hela regattan. En miss kan bli förödande.
Framför allt när man har två borträknade seglingar blir det väl mycket
skydd mot tillfälligt dåliga resultat. Han kan också se att det kan vara
bra att det inte är en segrare korad redan inför finalseglingen och därmed
kan välja att stå över den. Nu måste alla vara med och tävla in till
slutet.
Flera andra personer har uttalat sig i frågan. Bland annat den välkända
seglingsjournalisten Bob Fischer som kommenterar ändringen som följer:
"The keynote in sailing is consistency. No drop races makes the sport more
comprehensible. Sailors should prepare their equipment to minimise
breakages."
För mer information, läs ISAFs utförliga förklaring och diskussion på
deras hemsida: <http://www.sailing.org/Article_content.asp?ArticleID=5806>För ytterligare information, kontakta:
Lotta Nordfelt
Information & Press
Svenska Seglarförbundet - The Swedish Sailing Federation
Direkt tel/ Direct tel no: +46-8-459 09 96
Mobil/ Mobile +46-701-80 85 52
E-mail: lotta@ssf.se
Adress/ Address
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
Sweden