Moderaterna

Segregationen ökar i socialdemokraternas Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:35 CEST

Riksdagsledamot
Cristina Husmark Pehrsson
070-373 96 45

- Sex till sju procent av befolkningen står i dag helt utanför både arbetsmarknaden och de sociala skyddssystemen. Många av dem är utrikesfödda och många är ungdomar. Den sociala välfärden har med socialdemokraternas politik polariserats det sista årtiondet.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Cristina Husmark Pehrsson med anledning av Social rapport 2006, som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen i dag.

- Rapporten visar att de invandrare som kom till Sverige under 1990-talet har haft mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detsamma gäller unga vuxna där risken för fattigdom har ökat. Antalet ungdomar som inte har någon sysselsättning har dessutom ökat. Dessa löper stor risk att
marginaliseras även på lång sikt.

- Den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrare måste brytas.
Moderaterna har därför bland annat föreslagit att arbetsgivaravgifterna tas bort helt för personer som varit beroende av t.ex. arbetslöshetsersättning eller socialbidrag i mer än ett år och att nedsättningen gäller under lika lång tid som vederbörande varit bidragsberoende. Dessa nystartsjobb ska även omfatta nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare under de tre första åren efter att uppehållstillstånd beviljats, samt ungdomar som varit arbetslösa i sex månader.

__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03