Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Segregationsproblematiken i Askim är så svår att bara hyresrätter kan komma på tal

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 13:35 CET

Läge att ta tag i ett av Göteborgs största problemområden menar Vänsterpartiets Jöran Fagerlund när miljönämnden idag yttrar sig över den fördjupade översiktsplanen för Askim

I ett förslag till fördjupad översiktsplan för södra Askim presenteras möjligheten att bygga 6500 bostäder.
– Nu öppnar sig en unik möjlighet att komma tillrätta med ett av Göteborgs största problemområden, säger Jöran Fagerlund (V) ledamot i kommunfullmäktige och miljönämnden.

Med sitt natursköna läge och närheten till havet lämpar sig Askim extra väl för nyanlända flyktingar och sociala resursnämndens alternativa boendeverksamhet. (Det som fram till 2008 gick under benämningen Altbo.)

– Eftersom den tidigare regionala indelningen togs bort kan Askim nu ta emot personer med missbruksproblem eller andra sociala problem från hela Göteborg, förklarar Jöran Fagerlund (V).

Göteborg är en av de mest segregerade städerna i Europa och skillnaderna ökar. Stadskansliet konstaterar i en rapport: "De senaste tio åren har en betydande inkomstspolarisering skett. Inkomstspridningen ökar i alla inkomstskikt men är särskilt påtaglig mellan de rikaste och fattigaste bostadsområdena och är genomgående mer kraftfull i Göteborg än i till exempel Malmö."[1]

–För att råda bot mot den extrema bostadssegregationen i Askim kan, i stort sett, enbart hyresrätter komma på tal i den fördjupade översiktsplanen, säger Jöran Fagerlund (V)

Det finns förvisso skrivningar om blandade upplåtelseformer på sidan 12 i förslaget. Dessa är vaga och kan enbart tolkas som att det skall eftersträvas en balans i de tillkommande bostäderna dvs. fler bostadsrätter och enskilt ägande än hyresrätter vilket förvärrar segregationen. En målsättning på minst 90 procent hyresrätter varav minst hälften i allmännyttan är mer rimlig. För att garantera att de övriga hyresrätterna inte säljs ut bör dessa vara kooperativa hyresrätter.

– Askim behöver fler nyanlända flyktingfamiljer och färre nyanlända överklassfamiljer, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Tjänsteutlåtandet hittas här. Remisshandlingen hittas här.

Vänsterpartiets yrkande hittas här.

Läs mer på Jöran Fagerlunds blogg.

 

[1] Göteborgssamhällets utveckling 2009, Stadskansliet, s. 42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jöran Fagerlund
Politisk sekreterare, Vänsterpartiet

Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
404 82 Göteborg

Telefon 031-368 00 97
Fax 031-368 01 07

Håll dig uppdaterad, läs min blogg: http://pamflett.wordpress.com/

Följ mig på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Joran-Fagerlund/211515484872?ref=mf

Följ mig på Twitter: http://twitter.com/joranfagerlund