TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Segt för expansivt Engtex bygga ut

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:14 CET

Textiltillverkaren Engtex i Mullsjö går som tåget och planerar en kraftig utbyggnad av fabriken. Men en segdragen byggnadstvist med Mullsjö kommun gör att alltsammans ligger i malpåse sedan flera år tillbaka.
– Efter ett starkt 2010 ser vi nu hur trenden förstärks ytterligare. En ohållbar situation med nuvarande produktionskapacitet, säger VD Patrik Johansson, som också kan berätta att Engtex förstärker på säljsidan och satsar i Ryssland.

Planerna på en utbyggnad har Engtex har haft i snart tio års tid, men det är först under senare år som behovet av större ytor blivit verkligt påtagligt. För att hänga med i utvecklingen behöver Engtex ytterligare 2000 kvm: 
– Efter de senaste två årens teknikinvesteringar på åtta miljoner har vi ingen plats för fler maskiner. Fabriken är fylld till bredden, säger Patrik Johansson. Vad som utlöst den komplicerade konflikten är att några villaägare i området motsätter sig utbyggnaden då en detaljplanering av området saknas, säger Patrik Johansson.

Lösning var på väg

För några år sedan tycktes det som en lösning var på väg, då Engtex erbjöds en ny industritomt på annat ställe i Mullsjö, samtidigt som kommunen avsåg att köpa hela företagets befintliga anläggning. Men kommunen sänkte Värderingsinstitutets bud kraftigt och Engtex sade nej. 

För att lösa det akuta ytbehovet ansökte Engtex om ett tillfälligt bygglov för ett lagertält på 450 m². Tältet var tänkt att ersätta ett annat tält på 200 m² som rasade samman förra vintern på grund av det massiva snöandet. Bygglov beviljades av Mullsjö kommun, men upphävdes sedermera av länsstyrelsen i Jönköpings län, bland annat för att området inte omfattas av någon detaljplan. Ansvaret för detaljplanering ligger hos kommunen. Kommunen har nu inlett arbetet med att detaljplanera området.

Kamp mot byråkrati

Om Engtex kamp mot byråkratin går trögt går affärerna desto bättre. 2010 ökade företaget till 117 miljoner, vilket ska jämföras med 110 miljoner under 2009. Med större lokaler kunde volymerna varit ännu högre, enligt Patrik Johansson. 

Exportandelen ligger på 85 procent. Att Engtex hävdar sig så väl i den tuffa internationella konkurrensen förklarar Patrik med en kombination av hög automatiseringsgrad - som håller nere tillverkningskostnaderna - och betydande FoU-insatser som banat väg för konkurrenskraftiga produkter.

Ryssland nästa

Bland Engtex storsäljare märks tekniska textiler för sågskyddsbyxor, armering av yttertak, fem meter breda utomhusvepor och geotextil för vägbyggen. Patrik Johansson räknar med att exporten ökar ytterligare framöver. Den ryska marknaden, som hittills varit en vit fläck på Engtex-kartan, är nästa steg. Som ett led i satsningen söker man nu ytterligare en exportsäljare. 

Landets omtalade protektionism är inget som avskräcker Patrik Johansson: – Tullarna är skyhöga, visst, men konkurrensen vi möter kommer främst från utländska aktörer och de drabbas lika hårt som vi gör.

Hur gör ni om ni inte får bygga ut?
– Då förlägger vi bara den nya produktionen någon annanstans. Mentalt är vi redan förberedda.

Engtex är medmel i TEKO.

Ta mig till deras hemsida!