LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Seher Yilmaz ny ordförande för LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2009 12:20 CET

Idag den 22 november beslutade LSU:s medlemsorganisationer att välja Seher Yilmaz till ny ordförande för LSU.

- Ungdomsorganisationer har en otrolig möjlighet att vara röstbärare för vad som är viktigt för unga människor i Sverige och världen. LSU kan ge ungdomsorganisationer förutsättningar som krävs för att de ska kunna lyfta ungdomsperspektivet i samhällsdebatten, säger LSU:s tillträdande ordförande Seher Ylimaz.

Seher Yilmaz är 23 år och bor i Stockholm, där hon studerar företagsekonomi på Södertörns Högskola. Hon har tidigare varit ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO och styrelseledamot för Grön Ungdom. Hon nominerades till posten som ordförande av Grön Ungdom och Gröna Studenter och valdes av LSU:s årsmöte idag den 22 november.

- Jag vill se ett LSU som ännu tydligare lyfter upp vad som krävs för att ungdomsorganisationerna ska kunna föra fram ungas röster. Genom ett närmare samarbete med våra medlemsorganisationer vill jag att LSU ska bedriva ett mer givande arbete med att utveckla unga ledare och deras organisationer, säger Seher Yilmaz.

Seher Yilmaz har varit ledamot i LSU:s styrelse sedan 2007 och tillträder vid årsskiftet 2009-2010. Hon ersätter Hanna Hallin, som varit ordförande för LSU sedan 2006.

Kontakt
Seher Yilmaz
Tillträdande ordförande LSU
0736 - 77 36 16

Oskar Kollberg
Pressekreterare LSU
08-672 66 71
0704- 50 69 46
oskar.kollberg@lsu.se

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar ett 80-tal självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet.