LKAB

Seismisk aktivitet i Malmbergsgruvan

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:41 CET

Ett flertal seismiska aktiviteter startade tidigt i måndags morse (27/2) i en av cirka 12 malmkroppar som för närvarande bryts i Malmbergsgruvan, det så kallade Prinzsköldområdet. Aktiviteterna fortsatte under måndagen och har även pågått under tisdagen med ungefär samma intensitet.

- Jag förstår om folk blir oroliga, säger Monica Quinteiro, gruvchef. Människorna i området kan dock känna sig lugna och ska veta att vi sätter säkerheten före allt annat. Vi förväntar oss inte att något kommer att hända uppe vid markytan eftersom bergtäckningen ovanför Prinzsköld är mer än 400 m. Som dubbel säkerhet har vi valt att stänga av tillfartsvägar till det redan tidigare utrymda bostadsområdet just ovanför Prinzsköld-malmen (Norrbottensvägen och Upplandsvägen).

De seismiska händelserna registrerades på LKABs seismiksystem. Ett flertal av händelserna hade en magnitud som var kännbar i närområdet. De seismiska händelserna håller på att analyseras. Vibrationsmätningar som görs på markytan visade också utslag. Den högsta vibrationsnivån är uppmätt under måndagen till 3,9 mm/s. Vibrationer på markytan av den storleksordningen är kännbara samt vanligt förekommande vid t ex sprängning. Vibrationerna har känts av på markytan kring Johannes bostadsområde, Elevhemsområdet och Kilen. I gruvan har man känt av vibrationerna främst i närområdet kring malmkroppen Prinzsköld.

De hittills analyserade seismiska händelserna under måndagen har huvudsakligen lokaliserats till hängväggen i Prinzsköldområdet. Bergtäckningen för Prinzsköld-malmen överstiger 400 m därför förväntas inget hända på markytan. Just nu bryts (lastas) malmkroppen ca 600-700 meter under markytan. Tillredning pågår ca 750 meter under markytan.

Uppblockning och uppsprickning av takskivan och hängväggen är ett normalt och förväntat beteende i använd brytningsmetod (skivrasbrytning). Dessa förlopp generar seismiska händelser och aktiviteter. Aktiviteterna i det här fallet är fler än förväntat. Orsakerna till detta analyseras för närvarande.

All gruvverksamhet (på brytnings- och tillredningsnivåerna) inom Printzsköldsmalmen har legat nere sedan sextiden på måndag morgon. Det påverkar cirka 10 procent av produktionen i Malmbergsgruvan.

Området besiktas av LKABs bergmekaniker och bergkontrollanter. Besiktningarna har visat på mindre bergutfall i brytningsområde samt snedbanan på Prinzsköld. Brytningsområdet och snedbanan är för närvarande avspärrade.

- När de seismiska aktiviteterna i området har återgått till normal nivå, kommer snedbanan och brytningsnivåerna att besiktas och skrotas, i enlighet med LKABs normala rutiner, innan verksamhet återupptas, säger Monica. Den kontinuerliga seismiska övervakningen av området fortsätter och analyser av orsakerna till händelserna pågår. Vi kan av naturliga skäl inte utesluta liknande händelser i framtiden eftersom malmutvinning ( i detta fall via skivrasbrytning) påverkar omgivande berggrund och ger upphov till vibrationer när hängvägg och takskiva uppblockas. Uppblockningen är nödvändig för att rasförloppet skall ske på ett säkert sätt.

LKABs kontaktperson i ärendet:
Monica Quinteiro, gruvchef, telefon 070-3421220 (0980-71220).

Hälsn

Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
+46 980 71041
+46 70 3421041
christina.niemi.autio@lkab.com