Rottneros AB

SEK 150 miljoner obligationslån

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 12:51 CEST

Rottneros AB har idag emitterat ett obligationslån på 150 MSEK till Nordiska Investeringsbanken i form av en börsnoterad private placement. Lånet löper under 8 år med en rörlig ränta. Lånet emitteras genom Danske Bank i egenskap av arrangör.

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

- Genom emitterandet av det nya obligationslånet så har vi förstärkt den finansiella strukturen i Rottneros genom att diversifiera koncernens låneportfölj, säger vice VD och ekonomidirektör Anders Byström. Samarbetet med Nordiska Investeringsbanken och Danske Bank har förbättrat förutsättningarna för vår finansiering.

Upplands Väsby den 27 Oktober 2004

Rottneros AB (Publ.)


Ytterligare information: Ekonomidirektör Anders Byström, 070-641 49 14