Svensk Exportkredit AB

SEK Advisory Services vinner nytt konsultuppdrag i Lettland

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:54 CEST

AB Svensk Exportkredit (SEK), Advisory Services, tecknade igår i Riga ett avtal med Lettlands Hälsoministerium om ett projekt avseende moderniseringen av Lettlands larmcentraler och nödnummersystem.

Projektet ingår inom ramen för den andra fasen av ett bredare reformprojekt inom hälso- och sjukvårdssektorn i Lettland tillkommet på gemensamt initiativ av den lettiska staten och Världsbanken.

Projektet syftar till att skapa ett effektivt nödnummer- och larmsystem i Lettland i linje med EUs direktiv inför landets förestående inträde i EU. Inom ramen för projektet kommer SEK Advisory Services, tillsammans med underkonsulterna SOS Alarm AB samt Swepro Project Management AB, att assistera beställaren med teknisk, institutionell och finansiell rådgivning samt rådgivning inför upphandlingen av tekniska komponenter för genomförandet av det pilotprojekt som föregår den nationella implementeringen. Projektet väntas påbörjas i mitten av augusti och sträcker sig till slutet av juni 2004.

SEK Advisory Services agerar projektledare i konsultkonsortiet där underkonsulter är SOS Alarm AB samt Swepro Project Management AB.

För mer information:
Sten Westerberg, Director, SEK Advisory Services:
Tel: 08-613 83 44 e-post: sten.westerberg@sek.se

Anders Lund, Senior Manager, SEK Advisory Services:
Tel: 08-613 84 41 e-post: anders.lund@sek.se

SEK bedriver finansieringsverksamhet för att främja utvecklingen av svensk och övrig nordiska företags exportindustri på kommersiella grunder. SEK medverkar även i finansiering av infrastrukturprojekt för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Krediter lämnas till fast eller rörlig ränta. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs rating för långfristiga skulder är från Standard & Poor's AA+ och från Moody's Aa1. Se även SEKs hemsida: www.sek.se