Svensk Exportkredit AB

SEK emitterade en obligation i thailändska bath

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2008 14:19 CEST

SEK har emitterat en obligation om 965 miljoner thailändska bath. Genom emissionen har SEK kunnat ge ett nordiskt bolag, med betydande produktion i Thailand, tillgång till långfristig finansiering i lokal valuta vilket är en viktig konkurrensfördel.

 

Genom en emission om 965 miljoner bath har SEK framgångsrikt försett ett stort nordiskt bolag, med omfattande verksamhet i Thailand, tillgång till finansiering i den för investeringar så viktiga lokala valutan.

 

- Det är en viktig konkurrensfördel för SEK och inte minst för våra kunder att vi kan erbjuda långfristig finansiering i tillväxtländernas lokala valutor. Det minskar våra kunders risk för plötsliga valuta- och ränterörelser och ibland är det även ett direkt krav för att kunna genomföra affärer och investeringar, säger Johan Sverdrup, Senior Executive Emerging Markets, SEK.

 

SEK är en av få nordiska aktörer som fått tillstånd av den thailändska staten att emittera obligationer i den lokala valutan bath. Den thailändska valutan är inte fullt konvertibel samtidigt som Thailand även har en reglerad kapitalmarknad vilket sammantaget innebär att tillgång till finansiering i bath är en mycket viktig del i att kunna verka och investera i Thailand.

 

För mer information kontakta Johan Winlund, kommunikationschef SEK, 08-613 84 88