Svensk Exportkredit AB

SEK:s finansieringskapacitet ökar ytterligare

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2008 10:06 CET

För att ytterligare förbättra SEK:s möjligheter att erbjuda svenska företag viktig långfristig exportfinansiering, har den svenska regeringen idag beslutat föreslå att, via Riksgälden, tillhandahålla SEK en låneram uppgående till högst 100 miljarder kronor. Dessutom ges SEK möjlighet att köpa statsgarantier för sin nyupplåning.


För att förbättra de svenska exportföretagens möjligheter att konkurrera på de internationella marknaderna har regeringen idag beslutat föreslå att, via Riksgälden, tillhandahålla SEK en låneram uppgående till 100 miljarder kronor. Det innebär att SEK fullt ut kan dra nytta av det kapitaltillskott som bolaget fick i november för att stärka sin utlåningskapacitet. Dessutom föreslår regeringen att SEK ges möjlighet att köpa statsgarantier för sin nyupplåning.


-Det här visar att regeringen anser att SEK är en viktig del av lösningen på den allvarliga finansiella kris som drabbat svensk exportindustri. Exportföretagens problem att få tag på finansiering innebär förlorade exportaffärer, vilket i sin tur slår mot sysselsättningen. SEK har nu ännu bättre möjligheter att erbjuda långfristig finansiering till de svenska exportföretagen vilket kommer att stärka deras internationella konkurrenskraft, säger Peter Yngwe, vd på SEK.


För mer information kontakta Peter Yngwe, vd på SEK, +46 8 613 83 00, eller Johan Winlund, kommunikationschef på SEK, +46 76 136 84 88.

SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett fristående och oberoende kreditmarknadsbolag, grundat 1962, till 100 procent ägs av svenska staten. SEK har cirka 180 anställda, huvudkontor i Stockholm och representationskontor i Helsingfors och Singapore.


I över 45 år har SEK främjat svenskt näringsliv och svensk exportindustri och skräddarsytt långsiktigt hållbara finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner och kapitalplacerare. Verksamheten omfattar exportkrediter, långivning, strukturerad finansiering, projektfinansiering, leasing, kapitalmarknadsprodukter samt finansiell rådgivning.


SEK är Nordens största upplånare på den internationella kapitalmarknaden, med ett brett utbud av investeringsmöjligheter.


SEK har kreditbetyget AA+ från Standard & Poor's och Aa1 från Moody's.