Sekmé Pointeranalys AB

Sekmé Pointeranalys ställer in betalningarna.

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 13:41 CEST

Med anledning av en svag försäljning under 2009 och att Sekmé Pointeranalys fick ett bestridande på en faktura från The Phone House på ett mycket stort jobb med 96 butiksanalyser.  Vilket gjorde att jag inte har fått någon likviditet i företaget under våren och sommaren, har inte heller råd att ta en tvist om fakturan.

Med anledning av detta är jag tvungen att ställa in företagets betalningar och ansöka om konkurs.
Jag hoppas finna lösningar som gör att företaget våra starka produkter kan leva vidare och utvecklas.  Produkterna för kundanalyser, butiksetableringar och områdesbeskrivning är bättre än tidigare. Även intresset från vår marknad har varit mycket positiv den senaste tiden. 
Ett system för val av varugrupper efter konsumtion via internet är nästan klart. Den nya modellen Pointer Decagon fungerar mycket bra. Trots detta ställer företaget in betalningarna och begär sig i konkurs, The Phone House bördan blev för tung.

Har ni några frågor ring: 070-785 98 00.

För Sekmé Pointeranalys AB
Jan Forsén

Sekmé Pointeranalys är ett företag som arbetar med analyser av konsumentmarknaden. Vi kan styra reklamen så den når rätt kundgrupp så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar om ROMI. Sekmé tar även fram kundprofiler. Vi har i vårt system över 440 olika varugrupper som kan redovisa kronor ner på 5-siffrigt postnummer. Det innebär att verktyget går att använda för etableringar på marknaden. Finns det plats för en butik, har området rätt profil?