SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO har växlat avtalskrav med Almega för 25 000 medlemmar inom post- och flygbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 15:18 CEST


SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har idag växlat avtalskrav med Almega för cirka 25 000 medlemmar på postområdet och för medlemmar inom civilflyget. Centralt fastställda löneökningar, rätten till heltid och trygga anställningar är några av de bärande kraven.
- Nu ger vi oss in i en ny viktig och tuff avtalsrunda på vårt största avtalsområde, konstaterar Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.
Kravet på löneökningsutrymme är 620 kronor per månad och heltidsarbetande, dock minst 2,6 procent. Till detta kräver SEKO en individgaranti och att SEKO:s medlemmar ska garanteras minst samma löneökning i kronor som övriga anställda på avtalsområdet.

Även frågan om regler vid inhyrning av arbetskraft måste få en lösning i avtalet. SEKO kräver, precis som på andra områden, att avtalen ska innehålla regler som stärker det fackliga inflytandet vid inhyrning och begränsar arbetsgivarens möjligheter att kringgå lagen om anställningsskydd.

Vidare kräver SEKO en förstärkning av rätten till heltid. Många inom detta avtalsområde arbetar idag ofrivillig deltid. Förbundet ställer nu krav på en stärkt rätt till heltid vid nyanställningar och stärkt rätt till högre sysselsättningsgrad för arbetstagare som är anställda på deltid.

Vidare yrkar SEKO på en avtalsperiod på 12 månader.

För ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef SEKO, 070-600 24 96