SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO har växlat avtalsyrkanden för telekombranschen

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:36 CET

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som organiserar omkring
14 000 medlemmar inom telekombranschen, växlade idag avtalsyrkanden med motparten Almega IT & Telekomföretagen.
SEKO kräver löneökningar med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta löneökningsutrymme om 2,6 procent. Alla anställda inom branschen ska garanteras en löneökning på minst 430 kronor per heltidsanställd. Även en lägstanivå i avtalet ska anges, och den ska stämma överens med verkligheten i verksamheten.
– En bärande del i yrkandet är att stärka det centrala avtalet. SEKO kräver starka och konkurrensneutrala avtal, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Arbetsgivarnas motbud om sifferlösa avtal eller så kallade nollbud, avvisar SEKO helt.
– Löneutrymmet ska fastställas i det centrala avtalet, vi kommer inte att acceptera centrala avtal utan några siffror, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på SEKO.

En annan viktig fråga som finns med i SEKOs yrkanden är att avtalet ska innehålla regler som förstärker det fackliga inflytandet vid inhyrning av arbetskraft, och begränsar arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96