SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO har växlat avtalsyrkanden på spårtrafikens område

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 07:25 CET

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som organiserar omkring
11 000 medlemmar inom spårtrafikområdet, har växlat avtalsyrkanden med Almega Tjänsteförbunden.

SEKO kräver ett löneökningsutrymme med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,6 procent. Alla anställda inom branschen ska garanteras en löneökning på minst 300 kronor. Lägsta lönerna i avtalet ska höjas med 620 kronor per månad och heltidsanställd.

SEKOs yrkanden innefattar även krav på regler som ska stärka det fackliga inflytandet vid inhyrning av arbetskraft.
– Bemanningsfrågan är ett problem inom branschen. Vi har redan sett, till exempel på EuroMaint, hur man försöker kringgå lagen om anställningsskydd genom att först sparka och sedan hyra in. Tar vi inte tag i detta nu kan det bli rena vilda västern inom den här sektorn av arbetsmarknaden, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Även på spårtrafikens område vill arbetsgivarna ha ett sifferlöst centralt avtal.
– Arbetsgivarna vill att all lönebildning ska ske lokalt, vilket vi bestämt avvisar. Löneutrymmet ska fastställas i det centrala avtalet. Det är viktigt med ett starkt centralt avtal så att reallöneökningar för alla uppnås, säger SEKOs avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.

I övrigt yrkar SEKO på fler och bättre arbetstidsregleringar i det centrala avtalet.


För ytterligare information:
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96