SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO: ”Hur många liv ska denna järnvägspolitik få kosta, Åsa Torstensson?”

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 12:41 CEST

Efter tre dödsolyckor hittills på järnvägen i år, och en hårsmån ifrån en omfattande katastrof igår är fackförbundet SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som organiserar de anställda inom järnvägen, starkt kritiskt till den bristande säkerheten på järnvägen.
– Nu får det vara nog. Hur många liv till ska Åsa Torstenssons politik få kosta, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén

Gårdagens allvarliga tågolycka utanför Norrköping är ytterligare ett tragiskt exempel på att säkerhetsarbetet på järnvägen inte fungerar. SEKO menar att den allt mer fragmentiserade järnvägsbranschen nu börjar tappa all kontroll. Något som förbundet varnat för länge.

– Om man följer alla säkerhetsföreskrifter ska inte olyckor som den igår kunna inträffa. Här är det tydligt att en eller flera delar har brustit allvarligt. Vilka det handlar om får utredningen visa, men branschen har successivt monterat ner både säkerhetsarbete och utbildningsinsatser. Det viktiga är nu att omedelbara åtgärder sätts in för att olyckor som denna inte upprepas, säger Janne Rudén.

Det är Trafikverket, direkt ställt under infrastrukturminister Åsa Torstensson, som är ytterst ansvariga för att säkerheten fungerar på järnvägen. SEKO kräver nu att säkerhetsfrågorna måste prioriteras i samband med upphandling.

– Den som upphandlar arbetet på järnvägen måste förvissa sig om att säkerheten är fullgod i entreprenörsledet och ställa krav därefter. Det system vi har idag, med en total avreglering av järnvägen, tvingar fram det dåliga säkerhetsarbetet. Vi har sett de tragiska konsekvenserna detta fått i andra länder, och det är precis vad som håller på att ske här, säger Janne Rudén

SEKO kommer idag att träffa Trafikverket för att diskutera just reglerna vid upphandling. Med sig har förbundet bland annat ovannämnda krav.


Ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96