SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO kommenterar beslutet om att utse ny koncernchef till Posten Norden

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 15:40 CEST


Posten Nordens styrelse har utsett Lars Idermark till VD och koncernchef i Posten Norden. Idermark är i dag VD i KF.

 

– Det känns mycket bra att en långsiktig lösning av VD-frågan nu är på plats. Vi har sedan tidigare positiva erfarenheter av VD:ar som rekryterats från KF och jag ser fram emot ett konstruktivt och positivt samarbete med Idermark, säger Affe Mellström ordförande i SEKO:s koncernfack.

– Avgående VD Lars G Nordström har fokuserat starkt på att skapa en sammansvetsad koncernledning efter fusionen mellan svenska Posten och Post Danmark. Det arbetet har varit framgångsrikt och bidragit positivt i fusionsprocessen, säger Mellström.

– Samtidigt återstår mycket arbete med att få till stånd en mer rättvis fördelning av neddragningarna. Hittills har det varit en kraftig snedfördelning då produktionen minskat med flera tusen personer de senaste åren, medan administrationen i princip är intakt. Det är avgörande för den kommande koncernledningens trovärdighet att lösa denna problematik, avslutar Affe Mellström.

Ytterligare information:
Affe Mellström, ordförande i SEKO:s koncernfack i Posten: 070-980 32 18