SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO kräver höjning i kronor och ören för postanställda

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 16:18 CEST

Idag 22 augusti överlämnades SEKO:s krav inför avtalsförhandlingarna på kommunikationsområdet till motparten Almega. En garanterad lönehöjning, även i kronor och ören är bärande i yrkandet.

Nu inleds förhandlingarna för ca 35 000 medlemmar inom Bransch Kommunikation som omfattar Posten AB, Novia Ab med flera. Ett huvudkrav är att SEKO:s medlemmar garanteras minst samma löneökningar som övriga anställda inom avtalsområdet. SEKO kräver därför löneökningar i krontal, med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,9 procent.

– En postanställd med 16 000 kronor i månadslön får ut 615 kronor av en höjning på 3,9 %. Det är orimligt lågt i förhållande till andra områden. Våra medlemmar har samma rätt till löneökning som andra grupper, särskilt med tanke på de vinster som posten gör idag, säger SEKO:s ansvarige ombudsman Christer Rydh.

Andra prioriterade frågor inför förhandlingarna är bland annat att stärka arbetstidsfrågorna i det centrala avtalet samt att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska justeras.

Dessutom ska en särskild jämställdhetspott på minst 205 kronor per heltidsanställd, månad och år tillfalla löneutrymmet i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20 000 kronor per år.

Avtalet ska vara ettårigt med en garantinivå på minst 400 kronor per heltidsanställd, månad och år.

Ytterligare information:
Sven Olof Hellman, Avtalssekreterare SEKO: 070 - 557 71 78
Christer Rydh, ansvarig Ombudsman SEKO: 070-212 42 77