SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO och oppositionen i gemensam aktion mot sämre järnväg - Stockholm centralstation

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:14 CEST

De tre oppositionspartierna kommer på morgonen den 23 april, tillsammans med SEKO - Facket för Service och Kommunikation - att hålla en aktion mot den planerade bolagiseringen av Banverket Produktion och i förlängningen den utarmning av svensk järnväg och infrastruktur som hotar.


Cirka hälften av alla tågförseningar som resenärer drabbas av beror på dåliga spår och att det tar längre tid att åtgärda felen på banan. När nu regeringen föreslår att Banverket Produktion ska bli ett nytt bolag kommer detta att ytterligare driva upp kostnaderna för upphandling av service på spåren. Det kommer att ske på bekostnad av underhållet och det kommer att öka risken för ännu fler och allvarligare förseningar för resenärerna.

Oppositionen och fackförbundet SEKO, som organiserar banarbetarna, är starkt kritiska till förslaget och menar att regeringen varken har resenärernas, säkerhetens eller miljöns bästa för ögonen.

Aktionen på Stockholm C och på ett tjugotal andra stationer i landet (se www.seko.se för mer info) kommer att ge resenärerna något extra och markerar startskottet för SEKO/Banverksfackets kampanj mot bolagiseringen av Banverket Produktion.

Medverkar i Stockholm, tillsammans med SEKOs företagsfack på Banverket, gör:
Lena Hallengren (s), ordförande i trafikutskottet
Lars Ohly (v), partiledare
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i trafikutskottet

Plats: Stockholm C
Tid: Torsdagen den 23 april, kl 8.00-10.00
(Håll utkik efter de orange västarna)


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Englund, SEKOs företagsfack Banverket, 070-7623450 (ansvarig Stockholm C)
Jörgen Lundström, SEKOs företagsfack Banverket, 070-724 79 01 (kampanjansvarig)
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49

www.seko.se