SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO och Tallink/Silja Linje inleder förhandlingar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:55 CET

SEKO och Tallink/Silja Line har idag haft samtal om händelsen den 25 oktober ombord på Silja Symphony. I samtalen bekräftades i stort händelseförloppet, varvid incidenterna beklagades av Tallinks/Silja Lines ledning.

SEKO framförde krav på att företaget ska garantera en god personalpolitik, bibehållna värden i kollektivavtalen och en fortsatt trafik under svensk flagg. Eventuella skadeståndskrav kommer att preciseras i samband med förhandlingarna.

SEKO och Tallink/Silja Line kommer att inleda förhandlingar i positiv anda i dessa frågor snarast.

Janne Rudén
Förbundsordförande, SEKO

Keijo Mehtonen
VD, Tallink/Silja Line


För ytterligare information:
Jonas Pettersson, informations- och presschef, SEKO 070-631 59 49
Erik Sandberg, informations- och pressenheten, SEKO 070-600 24 96