SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO Posten kommenterar beslut om strukturförändringar i Posten

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:06 CEST


Posten Norden har beslutat om omfattande förändringar i terminalstrukturen för affärsområdena Meddelande och Logistik. Nedan SEKO Postens kommentarer angående besluten:

Beslutet när det gäller affärsområde Meddelande innebär bland annat att nuvarande terminaler i Karlstad, Västerås, Uppsala och Tomteboda stegvis kommer att avvecklas.
-Vi känner stor sympati och vi har förståelse för den besvikelse som finns hos de medlemmar som arbetar på de orter där verksamheten kommer att avvecklas, säger Sune Blomqvist – SEKO:s förhandlingsansvarig inom affärsområde Meddelande.
- Samtidigt ser vi positiva möjligheter för våra medlemmar i de nya och större terminaler som kommer att byggas upp, främst genom bättre förutsättningar för heltid, bättre arbetstider, högre grad av arbetsvariation vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö, fortsätter Blomqvist.

Beslutet när det gäller affärsområde Logistik innebär att bland annat att Posten Norden avvecklar nuvarande paketterminal i Ånge för att i stället styra paketflödena till Norrland via kusten. Man investerar också i en ny paketterminal i Stockholms norra delar.
- SEKO har inte kunnat bli enig med arbetsgivaren i den samverkansprocess som föregått beslutet. Skälet är att vi inte fått tid för att bedöma arbetsgivarens beslutsunderlag i de delar som handlar om avveckling av paketterminalen i Ånge, säger Sune Sjödin, förhandlingsansvarig för affärsområde Logistik.
- Vi känner också en stark oro för att etablering av ytterligare en paketterminal i Stockholm kan komma att medföra att problemet med ofrivilliga deltidsanställningar kommer att öka, fortsätter Sjödin.

Något som är mycket besvärande för de som drabbas negativt av dessa strukturbeslut, är det faktum att arbetsgivaren inför den pågående avtalsrörelsen har sagt upp samtliga postcentrala kollektivavtal, vilka bland annat inkluderar avtal om trygghet och personalomställning.
-Vi har redan tidigare uttryckt vår besvikelse över att arbetsgivaren valde att säga upp dessa avtal inför avtalsrörelsen. Nu uppstår en situation där drabbade medarbetare inte kan få ett klart besked om vilka villkor som gäller vid övertalighet och det är naturligtvis djupt beklagligt, säger Affe Mellström ordförande i SEKO:s koncernfack i Posten.
- Vi kan bara lova att vi i de pågående förhandlingarna ska göra allt som står i vår makt för att förhandla fram så bra villkor som möjligt för de medlemmar som drabbas av övertalighet, fortsätter Mellström.

Ytterligare information:
Sune Blomqvist, SEKO Posten Meddelande, 031-62 31 84
Sune Sjödin, SEKO Posten Logistik ,070-567 47 98