Almega

SEKO:s konfliktvarsel slår hårt mot midsommartrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 17:00 CEST

I förhandlingarna med Almega Spårtrafikföretagen om ett nytt avtal, lägger nu fackförbundet SEKO ett omfattande varsel om strejker och blockader för flera järnvägsföretag, däribland SJ och ett antal underoperatörer. Varslet träder i kraft till midsommar och berör därmed tusentals resenärer.

SEKO:s varsel innebär strejk för förbundets samtliga medlemmar inom spårtrafiken på ett flertal sträckor som trafikeras av SJ AB (pendeltåg i Västsverige + Västtrafiks regionaltåg), SJ Götalandståg, Stockholmståg KB (pendeltåg), MTR Stockholm (tunnelbanans röda linje), Arriva Sverige AB (Tvärbanan, Saltsjöbanan och Nockebybanan) samt Veolia Transport Sverige AB (Skåne). Varslet innebär även att arbetsuppgifterna försätts i blockad, vilket innebär att ingen annan får utföra de strejkandes arbetsuppgifter.

Vidare omfattar varslet övertidsblockad, mertidsblockad och restidsblockad för SEKO:s samtliga medlemmar inom spårtrafiken.

– Dagens varsel kommer att slå hårt mot tredje man och ansvaret för det vilar tungt på SEKO, säger Lars Friberg på Almega Spårtrafikföretagen.

Den avreglerade spårtrafikmarknaden innebär att ett stort antal operatörer bedriver tågtrafik i Sverige. Konkurrensen är stor och marginalerna många gånger små. En av de frågor konflikten mellan SEKO och Almega Spårtrafikföretagen gäller handlar om villkoren för de anställda vid en så kallad verksamhetsövergång. Almega vill att berörda företag ska få fortsätta att, i enlighet med bl a EU-direktiv som redan i dag skyddar de anställda, förhandla med facket vid varje tillfälle detta blir aktuellt.

– Det här är frågor som vanligen inte avgörs genom kollektivavtal, säger Lars Friberg vid Almega Spårtrafikföretagen. Det är inte lönenivåer vi diskuterar. Vi har erbjudit lika stora påslag som andra grupper på LO- och TCO-området fått. Lokförare är inte något låglöneyrke och vi har svårt att förstå hur SEKO kan avvisa vårt bud.

– Om SEKO:s förslag skulle få gälla vid verksamhetsövergångar så skulle det innebära att människor anställda i samma företag och med samma arbetsuppgifter skulle kunna ha helt olika villkor, beroende på var de arbetat tidigare. Det är inte rimligt, säger Lars Friberg. Spårtrafiken behöver mer stabila regler. Vi har föreslagit en översyn av formerna för detta, men hittills fått nej från SEKO.

Medlingsinstitutet är nu inkopplat och medlare väntas utses inom kort.

För mer information, kontakta:
Lars Friberg, avtalsansvarig Almega Spårtrafikföretagen
Tel. +46 72 572 68 55
E-post: lars.friberg@almega.se

Madeleine Edberg, förhandlare/rådgivare Almega Spårtrafikföretagen
Tel. +46 8 762 68 96
E-post: madeleine.edberg@almega.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.