Almega

SEKO:s strejkhot mot Posten avvärjt

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 08:36 CEST

Inatt träffades avtal mellan Almega bransch Kommunikation, där Posten ingår, och SEKO. Därmed är strejkhotet mot Posten avvärjt.

Avtalet ger SEKO:s medlemmar en lönehöjning i nivå med vad övriga fått i årets avtalsomgång, d v s 7.3 procent under en treårsperiod. Avtalet berör ca 25 000 medarbetare i bransch Kommunikation.

- Vi är nöjda med att vi avvärjt strejken, säger Harriet Lövén, förhandlingschef på Almega. Och att Postens verksamhet kan pågå normalt.

Det som nu återstår för bransch Kommunikation är förhandlingar med ST, Ledarna och Akademikerförbunden. Dessa fortsätter inom kort.


Kontakta oss för mer information:
Harriet Lövén, förhandlingschef Almega, tel: 070-345 68 82
Åsa Ramel, förhandlare Almega, tel: 070-345 68 46
Johan Månsson, förhandlare Almega, tel: 070-612 94 46

Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega.