Almega

SEKO:s varsel om sympatiåtgärder provocerar och skapar tvivel om vad arbetsfreden är värd

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 14:08 CEST

SEKO:s varsel om sympatiåtgärder provocerar och skapar tvivel om vad arbetsfreden är värd

SEKO varslar om sympatistrejk för förare på Citypendeln i Stockholm, pendeltågen mellan Göteborg-Alingsås och omvänt, Göteborg-Kungsbacka och omvänt, Göteborg-Strömstad och omvänt, Pågatågen i Skåne samt Öresundstågen. Varslet, som innebär total strejk, träder i kraft den 6 juni kl 12.00 och berör ca 400 av SEKO:s medlemmar.

För avtalsområdet tågtrafik råder fredsplikt i och med att vi har tecknat ett avtal med SEKO som gäller t o m 31 mars 2004. Trots detta varslar SEKO om strejk. Och detta kan ske med nuvarande lagstiftning!

- Det är helt obegripligt och sätter åter igen fokus på den oacceptabla lagstiftning vi har som gör det möjligt att strejka trots att vi har fredsplikt inom vårt avtalsområde, betonar Jonas Milton, vd Almega. Konflikten avser ett helt annat område, som tågtrafikföretagen inte har något med att göra och inte har några som helst möjligheter att påverka.

Om SEKO:s konflikt bryter ut den 6 juni, så drabbas återigen tredje man hårt.

- Vi har inom vårt eget avtalsområde spårtrafiken haft tunga och omfattande förhandlingar med medlare inne två år i rad men lyckats träffa avtal utan att strejk utbrutit, säger förhandlingschef Harriet Lövén, Almega. Vad är då våra egna avtalsrörelser med de uppoffringar och kompromisser som görs värda när SEKO ändå kan strejka utan begränsningar fast vi har ett avtal med SEKO?

Enligt Almegas vd Jonas Milton gör sympatistrejker och återkommande politiska strejker det absolut nödvändigt att på allvar rikta en uppmaning till lagstiftarna att ändra på nuvarande konfliktregler. Det borde stå klart för alla hur orimliga konfliktreglerna är.

Kontakta oss för mer information:
Harriet Lövén, förhandlingschef Almega, 08-762 68 82, mobil 070-345 68 82
Jonas Milton, vd Almega, 070-345 69 74
Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, 070-345 68 48