SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO sänker a-kasseavgiften med 53 kronor per månad

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:04 CET

Styrelsen för A-kassan för Service och Kommunikation har idag beslutat att sänka den totala medlemsavgiften med 53 kronor per månad. Sänkningen träder i kraft den 1 januari 2011.

Den så kallade arbetslöshetsavgiften sänks från 182 kronor till 130 kronor per månad från den 1 januari 2011. Grundavgiften för förbundsanslutna medlemmar sänks från 96 kronor till 95 kronor per månad. Avgiften för medlemmar i både a-kassa och förbundet blir då 225 kronor och för enskilt anslutna 243 kronor per månad.

Anledningen till sänkningen är att arbetslösheten inom SEKO:s branscher förväntas bli lägre än tidigare beräknat.

– A-kassan har efter regeringens regeländringar blivit en orättvis försäkring, som slagit extra hårt mot personer i branscher där arbetslösheten varit hög. Dessvärre har många medlemmar lämnat a-kassan av just ekonomiska skäl. Därför känns det bra att vi kan göra denna sänkning, säger SEKO förbundsordförande och ordförande för SEKO:s a-kassa, Janne Rudén.

Det avgiftssystem som regeringen införde 2007, innebär att medlemmarna får ta ett större ekonomiskt ansvar för arbetslösheten i den egna branschen. Förutom en kraftig höjning av medlemsavgifterna ledde det också till att drygt 12 000 medlemmar lämnade SEKO:s a-kassa.

– Vi ska naturligtvis inte ta ut högre avgifter än nödvändigt. Förhoppningsvis kommer fler att ansluta sig till a-kassan nu när avgifterna sänks, säger kassaföreståndare Roal Nilssen.

Förslaget till sänkning ska godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.


Fakta om a-kasseavgiften
Avgiften till a-kassan består av två delar. En del är arbetslöshetsavgiften som är beroende av hur hög arbetslösheten är bland kassans medlemmar. Kassan ska finansiera en tredjedel av medlemmarnas arbetslöshetsersättning genom en inbetalning till staten. Arbetslösa betalar inte den delen av avgiften.

Den andra delen ska täcka a-kassans administration. Den delen av avgiften betalar också arbetslösa medlemmar.


För ytterligare information:

Roal Nilssen, kassaföreståndare, 070-515 68 21