SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO: ”SJ borde bedriva tågtrafik i stället”

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 13:34 CEST

SJ redovisar i dag en vinst på 250 miljoner kronor för andra kvartalet 2010. Men tågtrafiken har inte fungerat. Samtidigt aviserar infrastrukturminister Åsa Torstensson att regeringen vill bötfälla bolaget om det inte håller tidtabellen.
– I stället för att straffa tågbolagen borde regeringen satsa mer på underhållet av tågen, som är den största orsaken till alla förseningar. Om någon ska bötfällas är det Åsa Torstensson, som är ytterst ansvarig för SJ och den förda järnvägspolitiken, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Fackförbundet SEKO, som organiserar de anställda inom järnvägen, kräver nu att SJ prioriterar kvaliteten i verksamheten framför stora vinstutbetalningar till ägarna. Annars väntar fortsatt stora problem. Framförallt är det i underhållet av tågen som det finns stora brister. SEKO har fått information om tåg som kört med avstängda bromsar och att trasiga delar på tågen lappas ihop med gaffatejp. Nyttjandegraden av X2000-tågen har ökat, samtidigt som underhållet av dem har minskat.

– SJ:s ledning må vara skicklig på att avkasta stora vinster, men skickligheten att bedriva tågtrafik måste ifrågasättas. Underhållet av vagnar och lok har inte skötts som det borde och man har underlåtit att i tid påbörja nödvändiga ersättningsinvesteringar för att ersätta de nu mycket slitna X2000-tågen, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Avregleringen på järnvägsområdet har fått olyckliga konsekvenser för både resenärer och anställda. SEKO anser att SJ:s ledning handlar kortsiktigt för att maximera vinster åt ägaren. Detta har drabbat resenärer i form av inställda, stillastående och försenade tåg. Den allt mer pressade personalen upplever sin arbetsplats som allt mer hotfylld och verkstäderna, som hittar en mängd fel på tågen, har inte tillräckligt med tid för att åtgärda alla fel.

– Det är en oacceptabel utveckling. Den vinst som SJ redovisar idag har kostat mer än den smakar. Det dåliga underhållet är helt och hållet SJ:s ansvar och ett resultat av inriktningen på att maximera vinsten. Huvudansvaret vilar i sin tur på Torstensson och den sittande regeringen, som ytterst ansvarig för SJ, säger Rudén.

SEKO anser att den vinst som SJ nu redovisar måste användas till att ökat underhåll och förnyelse av fordon – för resenärernas bästa och till trygga och utvecklande villkor för de anställda.


Ytterligare upplysningar:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96