SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO Stockholm: ”Connex avsked av SEKO:s klubbordförande förankrat hos SL”

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 16:48 CEST

SEKO Stockholm har skickat ett öppet brev till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och SL:s styrelse. I brevet återupprepar SEKO Stockholm sina ståndpunkter som man framförde i förhandlingen med SL:s underentreprenör Connex gällande avskedet av fackordföranden på Connex, Per Johansson. De skäl som presenterats inte är saklig grund för vare sig avsked eller uppsägning.

SEKO Stockholm menar också att Connex avsked av Johansson är väl förankrat hos SL, eftersom varslet föregicks av ett antal utspel från SL:s VD Lennart Jangälv. Jangälv har bland annat sagt att Johansson ”ägnat sig åt upprepade, osakliga utspel i en kampanj, tydligen med syfte att misskreditera SL och Connex”.

– Vi hävdar att Connex, med Jangälvs uttalande i ryggen, valde att ange illojalitet som främsta grund för avskedet. Vi hävdar också de ”osakliga utspel” som Johansson anklagas för inte handlar om något annat än skarpt utformad kritik av upplevda brister i Connex hantering av säkerhet och arbetsmiljö. Det finns inget stöd för Jangälvs anklagelser i det som Connex presenterat, säger SEKO Stockholms avdelningsordförande Bjarne Isacson.

SEKO Stockholm kräver i sitt öppna brev att Connex tar tillbaka avskedet av SEKOs klubbordförande och att Jangälv ber de förtroendevalda inom SL-området om ursäkt för sitt påhopp. Vidare kräver avdelningen att SL verkar för att synpunkter rörande brister i underhåll, säkerhet och arbetsmiljö kan framföras fritt inom SL-området och att SL hindrar ytterligare uppdelning av verksamheten, vilket skulle försvåra arbetsmiljöarbetet ännu mer.

Det öppna brevet i sin helhet samt det underlag som Connex bygger sina anklagelser om illojalitet på finns tillgängliga här.
http://www.seko.se/default.asp?url=%2Fpress%2Easp?pid%3D12457%26dir%3Dpress%2Easp%26aid%3Dpress%2Easp

För ytterligare information:
Bjarne Isacson, ordförande SEKO Stockholm, 070-366 26 61
Lasse Eriksson, ombudsman, SEKO Stockholm, 070- 209 36 83