SEKO, facket för service och kommunikation

SEKO: ”Tydliga avtalskrav för ökad jämställdhet”

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:57 CET

LO-styrelsen fastslog idag kompletteringar till de tidigare beslutade gemensamma avtalskraven inför avtalsrörelsen 2007. SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén, tycker att kraven är tydliga och är nöjd med att fokus ligger på lågavlönade och kvinnor.

– Vi har nu en historisk möjlighet att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Jämställdhetspotten är en bra konstruktion som i praktiken kommer att förändra den ojämställda lönestrukturen på arbetsmarknaden, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.
– Kombinationen med en jämställdhetspott och satsningar på lägstalönerna kommer att innebära att lågavlönade grupper i allmänhet och kvinnor i synnerhet kommer att få mer än andra, fortsätter Rudén.

En av SEKO:s motparter Almega anser att lönekraven är alldeles för höga och säger att det är orimligt att hämta hem sådana löneökningar hos kunderna.
– Jag är förvånad över Almegas inställning. Det är väl högst rimligt att löntagarna får ta del av de allt högre företagsvinsterna och produktivitetsökningarna. Man ställer sig frågan om Almegas resonemang även gäller direktörernas löneökningar, säger Rudén.

De gemensamma kraven i korthet:

- Löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,9 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.
- Utöver utrymmet ska en särskild jämställdhetspott på minst 200 kr per heltidsanställd, månad och år tillfalla avtalsområden i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20.000 kronor per månad.
- Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. Det ska ske genom att i tillämpliga fall avtalets lägstalöner höjs med minst 910 kronor .

För drygt en vecka sedan fastställde LOs representantskap grunderna i en de gemensamma kraven inför Avtal 2007. Samtidigt gav representantskapet LOs styrelse i uppdrag att komplettera dessa krav gentemot arbetsgivarna med vissa belopp, vilket nu är gjort.

Beslutet innebär en rekommendation till förbunden att anta dessa krav som sina egna. Förbunden ska skriftligt besvara rekommendationen från representantskapet och styrelsen före den 1 december 2007.

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, Informations- och presschef, SEKO: 070-631 59 49
Erik Sandberg, Informations- och pressenheten, SEKO: 070-600 24 96