Almega

Seko varslar om strejk på Öresundstågen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:28 CEST

Fackförbundet SEKO har varslat Almega om strejk på Öresundstågen och på Snälltåget (trafikerar Åre-Sthlm-Malmö-Berlin). Almega gör bedömningen att strejken kommer slå hårt mot tredje man.

Upprinnelsen till SEKO:s strejkhot är att företaget som kör tågtrafiken i Öresundsregionen tvingas till neddragningar. Dessa beror främst på att det förra företaget som skötte trafiken körde tåg både i Danmark och Sverige. Många var då anställda i Sverige trots att de körde tåg i Danmark. Nu kör man bara tåg i Sverige och då behöver man inte lika mycket personal.

Dessutom är det lokala avtalet mellan fack och arbetsgivare utformat på ett sådant sätt att det inte går att schemalägga de anställda på mer än ca 75 %, trots att de får betalt för en heltidsanställning.

– Det går inte i längden att ha en verksamhet där de anställda får betalt för heltid men jobbar deltid. Jag tror att det är ganska få som tycker att det är rimligt i skattefinansierad verksamhet säger Beata Hammarskiöld.

Vidare innebär det lokala avtalet att alla anställda har rätt att vara lediga varannan helg. Det innebär att endast halva personalstyrkan är tillgänglig på helgen trots att trafiken inte minskar i samma omfattning.

– Med den typen av regler blir det omöjligt att köra tåg på helgen om vi inte får använda oss av deltidsanställda, vilket Seko vill förbjuda, säger Beata Hammarskiöld.

Almega har under det senaste året tillsammans med de fyra fackliga organisationerna inom spårtrafiken arbetat gemensamt i en arbetsgrupp för att se över hur kollektivavtalet ska reglera anställningsvillkoren.  Det arbetet upphör i och med att Seko varslat om strejk.

– Vi och de andra facken hade föredragit att lösa frågan om arbetsvillkoren via förhandlingar, men Seko väljer nu ensidigt att avbryta förhandlingarna och varsla om strejk. Det är onödigt och kommer utsätta främst resenärerna i Skåne för stora problem, säger Beata Hammarskiöld

Det som nu händer är att förhandlingarna kommer att ledas av medlare från statliga Medlingsinstitutet. Om inget avtal nås innan den 2 juni klockan 03:00 så kommer strejken att bryta ut.

Fakta:

Inom spårtrafiken arbetar ca 18000 personer.

Utbildning för lokförare är 1,5 år och därefter företagsintern utbildning.

Utbildningen för tågvärdar är fem veckor och sker på företaget.

Av de anställda i branschen är ca 70 procent män och 30 procent kvinnor.

Genomsnittslönen för en lokförare är 33 000 i månaden.

Genomsnittslönen för en tågvärd är ca 27 000 i månaden.

För ombordpersonalen (lokförare och tågvärdar) är lönerna klart högst i region Malmö där lokförarna i snitt tjänar mer än 36 000 i månaden och tågvärdarna i snitt tjänar mer än 28 000 i månaden.

För mer information

David Wästberg
Presschef
tfn: 070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik