Vänsterpartiet Storstockholm

Sekretessärende: Förslag om ny upphandling för kritiserad utbildning

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 14:18 CEST

Den borgerliga alliansen vill att än mer av den hårt kritiserade svenskundervisningen för invandrare ska skötas av privata aktörer. Nu ska alternativ svenskundervisning för invandrare upphandlas. Frågan behandlas som ett sekretessärende på arbetsmarknadsnämnden under tisdagen. Idag utförs 84,4 procent av den totala svenskundervisningen av privata aktörer. Men fakta saknas som pekar på att det är bra att lägga ut en så stor del av svenskundervisningen på privata aktörer.

- Upphandlingen ligger helt i linje med alliansens agenda att av ideologiska skäl sälja ut till varje pris helt utan oberoende analys och utvärdering. Sverige ligger långt fram vad gäller privatisering av välfärden. Endast länder som Albanien och Azerbadjan ligger före oss, säger Karin Rågsjö (V), vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Upphandlingen görs enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens som fastställdes i samband med beslut om verksamhetsplan med budget för 2012.

 

För mer info:
Karin Rågsjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden     070-216 07 61

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/