Sida

Sekter sprider oro i Irak: Svenska religiösa grupper bland de utpekade – blandar samman missionsarbete och bistånd

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:23 CEST

Missionerade kristna sekter som blandar samman bistånd och mission blir ett allt större orosmoment i Irak, visar en artikel i senaste numret av tidningen OmVärlden.

Främst handlar det om stora kapitalstarka amerikanska organisationer men här finns även den svenska grenen av Operation Mercy. Flera forskare och biståndsorgan varnar nu för konsekvenserna av organisationernas arbete.

Johan Gärde, religionssociolog och tidigare mellanösternansvarig för den katolska organisationen Caritas varnar för följderna i det känsliga läge som landet befinner sig i. Många muslimer upplever USA:s krig som ett krig mot islam, menar han.

– Om dessa organisationer blir mer aggressiva kan det bli mycket farligt. De har en dold agenda. De går ut för att hjälpa folk men har egentligen ett helt annat syfte, säger Johan Gärde.

Den kristna minoriteten i Irak har länge varit rädd för våld från de muslimska grupperna, förklarar Johan Gärde. Riskerna för detta ökar när en kristen mission bedrivs öppet. Den hårda kristna retoriken från George Bush har ytterligare spätt på deras farhågor.

–Vi har inte sett något våld mot de kristna ännu men det kan mycket väl komma. Det är väldigt känsligt hur USA och västvärlden förhåller sig och vilka grupper som kommer in i landet, säger Johan Gärde.

Risken är att befolkningen tappar förtroendet även för de givare som bara ger humanitärt bistånd.

– I en sån här katastrofsituation är människor väldigt ömtåliga. Då vore det fel att pådyvla dem en religiös övertygelse, säger Christer Åkesson, Lutherhjälpens direktor till OmVärlden.

Han varnar för de missionerande organisationernas etablering i Irak.

Enligt de uppförandekoder som kristna biståndsorganisationer ställer upp får man inte använda katastrofhjälp för att påverka människor i en religiös riktning.

Läs hela artikeln: beställ från Sidas pressenhet 08-698 5555
Tala med vår reporter Nils Resare, tel 0708-95 89 86
Läs också bifogade artikel om läget i Irak

"Irak är en tickande bomb"
95 procent av hjälparbetarna har lämnat landet

Efter de två bombattentaten mot FN i Irak har 95 procent av de utländska hjälparbetarna lämnat landet. Men det humanitära biståndet fungerar ändå hyfsat tack vare lokalanställd personal. Det säger Tomas Söderman till OmVärlden. Söderman har gjort en längre rundresa i Irak på uppdrag av Internationella Röda korset. Han har besökt alla Irakiska provinser, bland annat för att studera hjälpbehoven och situationen för civilbefolkningen.

Trots att 95 procent av de utländska personalen har lämnat landet efter attackerna mot FN anser han inte att den humanitära situationen är katastrofal. En hel del organisationer med inhemsk personal kan fortfarande arbeta i landet precis som tidigare.

Mycket av de allvarliga problemen måste också lösas av ockupationsmakterna, anser Tomas Söderman. Genèvekonventionen ålägger dem att till exempel upprätthålla säkerheten och se till att el, vatten och avlopp fungerar.

Detta har de dock inte lyckats med, anser han. Avlopp från mångmiljonstäder går orenat ut i floder eller på gatorna. Föroreningar från avloppen blandas också med dricksvatten vilket kan skapa svåra epidemier.

– Det är en tickande hälsobomb, säger Tomas Söderman.

Livsmedelstillgången är fortfarande acceptabel. Det gamla olja för mat programmet fungerar fortfarande. Sjukhusen fungerar också skapligt även om det saknas lokal sjukvård och förebyggande hälsovård.

– Det är ingen katastrofsituation. Men jämfört med svenska förhållanden är det naturligtvis en väldigt dålig situation, säger Tomas Söderman.