Fiskeriverket

Selektiva redskap i centrum vid EU-besök

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 09:13 CEST

Strålande sol och ett intressant och informativt program resulterade i ännu ett internationellt lyckat möte. Denna gång var det EU:s fiskeattachéer som samlades på västkusten. Besökarna fick lära sig en hel del om selektiva redskap och utvecklingen av dessa.

Under tre dagar träffades EU:s fiskeattachéer i den som för många kunde betecknas som exotisk miljö. Värdar var Sveriges lantbruksråd Robin Rosenkranz och lantbruksattaché Marianne Goffeng-Raakil.

- Vi ville det skulle bli ett annorlunda möte, inget stillasittande runt borden, utan syftet var att kunna visa på hur fisket går till i praktiken. Vi ville visa hur både det småskaliga fisket och vattenbruket ser ut på plats, berättar Marianne Goffeng-Raakil.

Nationalpark och ostronodling
Det blev besök i nationalparken på Koster där lokala fiskare mötte, de åkte sedan vidare till ett ostronkläckeri, där man fick se hur ostronodlingen går till, något som verkligen var exotiskt för en del av attachéerna. Många hade aldrig sett denna del av vattenbruket tidigare. På båtturen till Ursholmen hade man tur och fick se en mängd sälar. Ett utmärkt tillfälle att förklara de skandinaviska problemen med säl och konflikten mellan sälar och fiskare.

Tillbaka i Strömstad samlades man i Fiskauktionens lokaler. På plats fanns Grebbestads-fiskarna, Robert och Charles Olsson som berättade hur en selekterande rist fungerar i trålfisket.

- Det är viktigt att de får höra direkt från fiskarna hur det fungerar och framför allt ATT det fungerar, sa Charles Olsson. Speciellt viktigt är också att kunna visa på plats hur det fungerar, samt att kunna svara på frågor. Och frågorna kom i strid ström. Det fanns många funderingar kring ristens användning.

Selektiva redskap
Fiskeriverket var också på plats, generaldirektör Axel Wenblad inledde med att berätta om vår verksamhet och vårt uppdrag, Karin Hermansson enhetschef på avdelningen för fiskerikontroll fortsatte med att beskriva och berätta hur kontrollen går till, både till havs, från luften med hjälp av Kustbevakningen, samt den rent administrativa kontrollen.

Mats Ulmestrand, forskare på havsfiskelaboratoriet i Lysekil berättade om kräftristen och hur man kan undslippa småkräftor i fångsten.

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare på kustlaboratoriet hade med sig två torskburar som han demonstrerade. Man har gjort långtgående försök med att fiska torsk med burar i Östersjön och detta redskap används nu flitigt i fisket. Man har också tagit fram en sälsäker bur som ska stå emot attacker från säl och denna bur håller på att testas i praktiken. Det var mycket som handlade om redskapsutveckling och selektiva redskap.

- Sverige ligger i framkanten när det gäller redskapsutveckling, säger Marianne Goffeng-Raakil. Inte bara forskare utvecklar redskapen utan många av idéerna kommer från fiskarna själva. De är måna om att kunna fiska med skonsamma metoder, samtidigt som man vill optimera fångsten.

- Ett otroligt lyckat möte, säger Marianne Goffeng-Raakil. Vi är så stolta över att kunna visa upp denna vackra miljö för våra europeiska kolleger. Det blev ju heller inte sämre av att vi fick möjlighet att se både säl, skarv och till och med en älg.

Lisa Klang e-postFiskeriverket, Box 423, 401 26 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Tel: 031-743 03 00 | Fax: 031-743 04 44
e-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se