Opcon AB

SEM varslar 60 anställda i Åmål

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 15:31 CET

Opcons dotterbolag SEM AB i Åmål har idag varslat 60 anställda om uppsägning. Bakgrunden till varslet är den pågående och slutliga överflyttningen av produktionen av tändsystem för små motorer från Åmål till Opcons fabrik i Kina, samt en planenlig kostnadsanpassning för att möta lägre leveransvolymer till Saab under första halvåret 2007. Saab avslutar nästa år sin recall av fordon för byte av tändkassetter och SEM:s temporära produktionshöjning för leveranser till Saab upphör.

- Den kostnadsanpassning som vi nu gör är helt i linje med våra tidigare offentliggjorda prognoser. Det ger oss förstärkta resurser för en utökad satsning på nya produkter inom den familj av digitala tändsystem som vi utvecklar. Det betyder också att vi får en förbättrad kapacitet i vår satsning på en lönsam utveckling av produkter och system för energieffektivisering inom ramen för nya verksamhetsområdet Opcon Energy Systems, som kommer att vara Opcons största satsning de kommande åren, säger Rolf Hasselström, koncernchef i Opcon.

Under onsdagen har SEM:s personal informerats och under de närmaste veckorna kommer MBL-förhandlingarna med Metallklubben på SEM att slutföras. Den personal som nu varslats kommer att lämna SEM med början 1 mars 2007.

- Det är naturligtvis ett mycket tungt besked att få för de som sägs upp, och det är också smärtsamt att tvingas genomdriva en sådan här åtgärd. Samtidigt vet vi att det finns en god insikt i koncernen om den absoluta nödvändigheten av att vi är fortsatt lönsamma och högeffektiva för att det senaste årets positiva utveckling för koncernen ska kunna fortsätta och förstärkas under kommande år, säger Svein Valheim, vd i SEM AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, 08-466 45 00, 070-594 79 60
Svein Valheim, vvd Opcon och vd SEM AB, 0532-611 00, 070-678 22 17

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt nio dotterbolag – SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Technology Suzhou (OTS). Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på OMX-börsen.