Semcon

Semcon expanderar inom Life Science

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:29 CET

Semcon har idag tecknat ett avtal med Stricent AB om att överta bolagets konsultverksamhet. Avtalet innebär att Semcons verksamhet inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter förstärks med 8 personer. Affären stärker Semcons position inom Life Science området.

Personalen från Stricent, som övergår till Semcon, arbetar idag med klinisk utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. Förvärvet kompletterar Semcons nuvarande erbjudande till läkemedels-/bioteknik- och medicinteknikbranschen.

”Affären ligger i linje med vår strategi att växa inom life science och vi ser stora möjligheter att fortsätta växa inom området” säger Cecilia Norberg ansvarig för divisionen Medical Life Science.

”Vårt erbjudande hjälper företag att överbrygga det gap som ofta finns mellan tidig forskning och klinisk utveckling och nu vidgar vi vår kompetens i att genomföra kliniska studier. Vår fördel är att vi arbetar i multidisciplinära team med gedigen kunskap och lång erfarenhet. Vi hjälper kunderna med professionell rådgivning, projektledning och genomförande från tidig utveckling, genom de prekliniska och kliniska utvecklingsfaserna.” tillägger Katarina Beierlein, ansvarig för Semcon Drug Development Consulting.

”Vi är mycket nöjda med affären” säger Jörgen Svanlind, styrelseordförande och huvudägare i Stricent. ”Det är ett mycket kompetent konsultteam med bred erfarenhet från läkemedels­utveckling och vi är glada att verksamheten nu får fortsätta att utvecklas i en större organisation” fortsätter han.

Mats Körner, Affärsområdesansvarig Design & Development, Semcon Caran AB, +46 (0)733 989 140
Cecilia Norberg, Divisionschef Medical Life Science, Design & Development, Semcon Caran AB. +46 (0)736 840 523
Anders Atterling, IR-ansvarig, Semcon AB, +46 (0)704 472 819

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 2 700 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland