Semcon

Semcon förvärvar tyskt produkt informationsbolag

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:00 CEST

Förvärvet av Comet kompletterar Semcons befintliga verksamhet i Tyskland, som idag omfattar cirka
1 000 personer inom ingenjörstjänsteområdet. 

Semcon har förvärvat aktierna i företagen Comet Computer GmbH och Comet Communication GmbH, med säte i München. Företagen har mer än 25 års erfarenhet av teknisk dokumentation och utbildning för den tyska informations och kommunikationsteknikbranschen. Idag har Comet fler än 40 anställda och omsättningen 2011 uppgick till 2,4 miljoner euro med ett rörelseresultat på 0,2 miljoner euro. Förvärvet förväntas få marginell effekt på resultatet per aktie 2013. Förvärvet trädde i kraft den 1 oktober 2012.

Genom förvärvet kommer Semcons affärsområde Informatic att utvidga sin närvaro till att även omfatta den tyska marknaden.

”Nu kan vi erbjuda Semcons erfarenhet, lösningar och tjänster inom produktinformation till den tyska marknaden och använda Comet som plattform för snabb tillväxt i Tyskland”, säger Johan Ekener, affärsområdesansvarig Informatic. ”Dessutom ger Semcons befintliga partnerskap med tyska kunder inom ingenjörstjänster en utmärkt grund för att även utvidga produktinformationsverksamheten i Tyskland.”

”Jag är väldigt glad att Comet tar det här steget”, säger professor Sissi Closs, grundare och en av Comets säljare. ”Det blir väldigt bra för både våra kunder och våra anställda – som kommer att gynnas både av att Semcon är en stark internationell partner och av en större marknad.”

”Comet har ett utmärkt anseende på den tyska marknaden. Comet är välkänt för sina kunniga medarbetare och leveranser av högsta kvalitet, vilket passar väl ihop med Semcons prioriteringar och kärnvärden”, säger Johan Ekener.

För mer information, kontakta:
Johan Ekener, affärsområdesansvarig Informatic, 0736-840 683
Markus Granlund, vd Semcon AB, 0317-21 03 11
Anders Atterling, IRansvarig Semcon AB, 0704-472 819

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2012 kl 09.00

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.