Semcon

Semcon fortsätter sin omstrukturering av verksamheten i Danmark

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 13:34 CEST

Som ett led i den fortsatta omstruktureringen av den danska verksamheten avvecklas dotterbolaget Denmark Engineering and Management Consultants A/S genom konkurs.

Avvecklingen beräknas inte ge koncernen någon negativ resultateffekt under tredje kvartalet.

Knud E Hansen A/S, som bedriver verksamhet inom marin design, påverkas ej av nedläggningen.

För ytterligare frågor kontakta:
Hans Johansson, tel: 031-721 03 05, mobil: 070-591 43 34
Bengt Nilsson, tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68