Semcon

Semcon ökar närvaro inom energi

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:21 CET

Westinghouse utser Semcon till preferred supplier, för att stärka samarbetet kring ingenjörstjänster.

Det är det faktum att Semcon har en mängd olika tjänster inom bland annat beräkning, el, automation, kvalitetssäkring, kvalitetsledning och projektledning som är viktigt för Westinghouse val av Semcon.

Idag har Westinghouse ett tiotal ingenjörer från Semcon. De är bland annat involverade i kvalitetssäkerhetsarbetet för den utökade produktionskapaciteten av nukleärt bränsle i fabriken. Semcon säkerställer att de högt ställda kvalitetskraven från både Westinghouse och myndigheter uppfylls. Projektet stöttas genom en kvalitetsledningsfunktion som säkerställer att projektet uppnår kvalitetsmålen.

‐ Vi upprättar en tydlig kvalitetsplan tillsammans med planer för verifiering och validering av hela projektet. Vår erfarenhet från läkemedelsindustrin kommer Westinghouse väl tillgodo, säger projektledaren Mats Gilbertsson, Semcon. Att Semcon är en utpekad preferred supplier till Westinghouse är en viktig milstolpe i Semcons stora energisatsning.

För mer information kontakta:
Mats Körner, Affärsområdesansvarig Design & Development, Semcon Caran AB,
Anders Atterling, IR & PR manager, Semcon AB, +46 704 472 819

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Vi har cirka 2 600 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela produktutvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien, Malaysia och Ryssland. Semconaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm under symbolen SEMC.